Kommunfullmäktige den 28/4 | Sverigedemokraterna i Norrköping

Kommunfullmäktige den 28/4

Större delen av kommunfullmäktigesammanträdet ägnades åt att debattera bokslutet för kommunen. Lars Stjernkvist (S) tryckte upp sig först på talarlistan och han var sammanfattningsvis nöjd med 2013 och majoritetens satsningar. En stark övertygelse om att koalitionens tillvägagångssätt varit det rätta. Oavsett vad resultaten utvisade så var det en ståndpunkt som genomsyrade de socialdemokratiska talarnas anföranden.

Lars Stjernkvist (S) tyckte att kommunen använt skattebetalarnas pengar på ett disciplinerat och klokt sätt. Olle Johansson (S) såg stora utmaningar framöver och påtalade bland annat vikten av att väcka läslusten hos eleverna i kommunen. Matematiken var enligt honom också vårt ”sorgebarn”. Det är självklart bra att majoritetsstyret ser utmaningar men att satsa tre miljoner för att citat ”knäcka läskoden” är inte en långsiktig lösning. Det kan tyckas att man i en så viktig debatt skulle lägga fram de starkaste satsningarna, om det här är det som erbjuds i samklang med en grov förnekelse av det allvarliga tillståndet som Norrköpings kommunala skolor befinner sig i, bör samtliga invånare känna sig oroade.

Mathias Sundin (FP) menade att det var svårt att lyckas dåligt i en stad med så fina möjligheter. I Norrköping har vi en arbetslöshet som är 56 % högre än i övriga riket. Av 290 kommuner är Norrköping på 277:e plats. Socialdemokraterna pratade om att anställa fler genom olika anställningsstöd så som lönebidrag. Bidrag är den heliga lösningen för de socialdemokratiska företrädarna. Man beskattar företag så hårt att de inte har råd att anställa och sedan ska man få bukt med den höga arbetslösheten genom att betala ut lönebidrag som kan innebära någon form av delfinansierad anställning för den arbetssökande. En tidsbegränsad anställning som i många fall inte leder till jobb i och med den hårda beskattningen som omöjliggör detta. Vi menar att det inte är så man skapar riktiga jobba det leder snarare till bidragsberoende där de arbetssökande fastnar i ett ohållbart system.

Sverigedemokraternas motion om en förbättrad kommunhemsida fick stöd från alliansen men avslog således med ett fåtal röster. Markus Wiechel (SD) efterfrågade en användarvänlig hemsida där besökarna på ett enkelt och smidigt sätt ska kunna navigera runt och hitta det man söker. Att följa den aktuella politiken i den stad man bor i är en viktig del av den demokratiska processen. Offentliga handlingar ska vara lättillgängliga.

Vår motion om att införa en demokratidag i Norrköpings kommun behandlades likaså under mötets gång. Motionen syftar till att ge kommuninvånarna möjligheten till en ökad förstålese för kommunpolitik och kommunnens organisation. En speciell dag där man kan besöka politiker och sätta sig in i den kommunala verksamheten. Detta avslogs helt utan att bemötas, trots att flera städer runt om i landet har infört detta.

Sverigedemokraternas Markus Wiechel lyckades även komma åt kommunstyrelseordförande Lars Sternkvists ömma punkt när Markus i sin interpellation ifrågasatte att bland annat Lars Stjernkvist (S) och Olle Johansson (S) manifesterat tillsammans med antidemokrater och våldsbejakare. Stjernkvist försvarade sitt deltagande med att han endast deltog i en manifestation med parollen ”motverka rasism”. Tydligen är det endast parollen som är av vikt vid en manifestation, vilka som arrangerar eller talar är alltså inte intressant för kommunstyrelsen ordförande. Lars Stjernkvist tyckte att det var makabert av Markus Wiechel att ställa den interpellationen och hade svårt att bemöta den ifrågasättning som han ställdes inför. Interpellationen ställdes inte för att öppna upp för någon form av pajkastning och Markus Wiechel påtalade även det i sin replik då han valde att inte bemötta argument på den nivån.

Det är ganska olyckligt att en så högt uppsatt politiker agerar på det här sättet. Det beror säkerligen på att Lars Stjernkvist (S) inte är van att bli ifrågasatt. Det är nog dags att börja vänja sig vid det nu, Sverigedemokraterna representerar verklighetens folk och vi kommer att fortsätta ställa obekväma frågor.