Kommunfullmäktige den 27/1 2014 | Sverigedemokraterna i Norrköping

Kommunfullmäktige den 27/1 2014

Valårets första kommunfullmäktigesammanträde ägde rum under måndagen.

Sverigedemokraternas motion om att låta kommuninvånarna tycka till om moskébyggen i kommunen genom folkomröstning, väckte självklart en debatt. Motionen syftade till att vid byggen av fullskaliga moskéer, rådfråga kommuninvånarna. Vad en fullskalig moské egentligen var verkade kommunfullmäktigeledamöterna från övriga partier inte ha någon kunskap om.

När Markus Wiechel (SD) tydliggjorde det faktum att en fullskalig moské var en traditionell byggnad med minaret, alltså torn varifrån böneutrop skall komma, var det trots detta mycket svårt för många av ledamöterna att förstå. Kommunfullmäktigeledamöterna skrattade, grimaserade och hånade talare från Sverigedemokraterna. Stämningen som infann sig var märkbart otrevlig.

Respekt för andra människors åsikter kändes, minst sagt, långt borta denna minnesdag för förintelsen. Som åskådare blev man ganska illa berörd av det som pågick. Markus Wiechel (SD) påpekade att ledamöterna skulle ha denna dag i åtanke, men det nonchalerades av Bengt Cete (MP) som inte alls förstod resonemanget. Det faktum att judar förföljs och trakasseras idag, i Sverige som ett resultat av hög muslimsk invandring måste Bengt Cete (MP) alltså helt förneka, när det till och med har gått så långt att Hannah Rosenthal skickades som sändebud av Barack Obama för att antisemitismen eskalerar så markant i Sverige.

Det är allvarligt att folkvalda politiker i Norrköpings kommun inte finner någon anledning att sätta sig in i den verksamhet som infinner sig på kommunal mark, lika lite som man verkar ha kännedom om de uppmärksammade händelser som sker runt om i svenska moskéer.

Att vara tolerant mot intolerans är ett tydligt tecken på feghet. Sverigedemokraterna kommer aldrig någonsin vika sig för och acceptera intoleranta påtryckningar, oavsett varifrån de kommer.

Jörgen Rundgren (M) Gick upp i talarstolen och gjorde en jämförelse med att förbjuda Synagogor. Trots att Sverigedemokraterna varit tydliga med att vi inte vill förbjuda någon religiös verksamhet utan att vi istället i religionsfrihetens namn, vill ge kommuninvånarna rätt att själva ta ställning till om de vill bli pådyvlade religiösa påtryckningar.

Vi i Sverigedemokraterna är helt övertygade om att den minaret som, hör och häpna, var en idé från Norrköpings kommun, kommer att resultera i en ansökan om tillstånd för böneutrop. Bengt Cete (MP) Ville självklart inte svara på frågan om varför kommunen föreslagit att den tänkta moskén som ska byggas vid idrottsparken ”nog skulle ha en minaret”.

Kommunstyrelsen föreslog att kommunfullmäktige skulle avslå motionen i religionsfrihetens namn. Dock är det stor skillnad på frihet att utöva sin religion och total frihet att bygga kyrkor eller störa omgivningen med religiösa budskap.

Den folkomröstning som Sverigedemokraterna föreslagit i sin motion är ett demokratiskt korrekt tillvägagångssätt för att ge kommuninvånarna möjlighet att vara delaktiga i ett stort och viktigt beslut, som kommer att beröra många av dem. Vi är övertygade om att samtliga kommunfullmäktigeledamöter, från övriga partier, erhåller ett tydligt väljarförakt och att de är väl medvetna om att de inte representerar kommuninvånarnas verkliga åsikter. Varför skulle det annars vara ett problem att låta Norrköpingsborna komma till tals?

En annan motion som kom upp handlade om att kommunen bör utreda möjligheten till nya antimobbingsprogram samt införa betyg i ordning och uppförande. Alexander Nejdemo (FP) valde att för sitt partis räkning bifalla idén om betyg i ordning och uppförande samt anse förslaget om antimobbningsprogram tillgodosett. Det var alltså glädjande att få stöd från ett parti i sådana viktiga frågor, men samtidigt säger det en del om övriga partier som inte tycks bry sig om mångas utsatthet i skolorna.