Kommunfullmäktige den 25/8 | Sverigedemokraterna i Norrköping

Kommunfullmäktige den 25/8

Då var det återigen dags för kommunfullmäktigesammanträde i Norrköpings kommun. Det första sammanträdet denna höst men likaså det sista innan valet. Att Sverigedemokraterna behövs finns det ingen tvekan om, i annat fall skulle det inte finnas en verklig opposition i Norrköpings kommunfullmäktige. Orkeslösa, debattrötta men ack så maktgiriga socialdemokrater som på ren rutin får medhåll från alla håll och kanter. Skiljelinjen mellan de båda blocken är i princip obefintlig, man vill hålla med. Att tänka själv och sticka ut kan vara jobbigt, lite som att vara annorlunda i skolan, där Socialdemokraterna är det tuffa gänget som alla vill hänga med. Då spelar det ingen roll, politiken får komma i andra hand. Det viktigaste är att inte sticka ut, inte för mycket. Det är en sorglig tillbakagång för demokratin.

Men låt oss gå vidare till något positivt som också fick inleda kvällens sammanträde. Kommunens unga kommuntutvecklare presenterade sina förslag och tankar kring vilka förändringar som skulle verka utvecklande för kommunen. Att höra ungdomarnas perspektiv var lärorikt och intressant, framför allt det förslag som väcktes av en ung kille, som handlade om kontaktfamiljer för ensamkommande flyktingbarn. Kommunfullmäktiges ledamöter fick möjligheten att ställa frågor till ungdomarna. Sverigedemokraternas gruppledare Patrik Rubindal tog tillfället i akt och berättade om Sverigedemokraternas motion som skulle behandlas senare under sammanträdet. En motion om fadderverksamhet, som också underströk vikten av att vi skapar förutsättningar för nyanlända att komma in i och bli en del av det svenska samhället. Tyvärr så fick ungdomarna inte möjlighet att svara på frågan då ordförande Eva Andersson (S) tog sig rätten att berätta vad som gällde och hur det hela låg till. Det var dock ganska uppenbart en handling som orsakades av ren panik. Vad skulle hända om Sverigedemokraterna fick medhåll från den unga killen, eller någon av de andra ungdomarna? Vi låter det vara osagt tills vidare.

När det sedan var dags för kommunfullmäktige att behandla ovan nämnda motion tryckte Patrik Andersson (M) upp sig direkt, för att prata om hur det kryllar av rasister i Sverigedemokraterna och vår hemska historia. Visst borde man inte bli illa berörd längre, när hatet spottas ut från talarstolen. Ett hat som väcks för att Sverigedemokraterna vill föra en inkluderande och ansvarsfull politik i kommunen. När Patrik Rubindal (SD) frågade hur en motion om fadderverksamhet för nyanlända kunde vara rasistisk fick Patrik Andersson (M) möjlighet att slå fler slag under bältet och refererade till rasistiska uttalanden som diverse företrädare från Sverigedemokraterna skulle ha gjort. Vi får hoppas att han själv inte står för allt som Moderaternas alla företrädare säger, det skulle vara olyckligt. Nåja, okunskap leder till rädsla, rädsla leder till hat. Det sammanfattar Patrik Anderssons agerande ganska väl.

Teresa Carvalho (S) menade att det var fräckt och osmakligt att likställa de unga kommunutvecklarnas förslag med Sverigedemokraternas. Och verkade rädas en ideell verksamhet som kommunen som skulle ta ansvar för. Hon påstod likaså att den unga kommunutvecklaren med utländsk härkomst inte skulle fått komma till Sverige om Sverigedemokraterna hade fått bestämma. På det svarade Markus Wiechel rakt och tydligt genom att påvisa det faktum att om vi hade fått bestämma så hade vi sett till att de som kommer hit får en verklig chans att bli en del av det svenska samhället. Sverigedemokraterna visade där och då att man är de enda partiet som vågar står upp för en ansvarsfull och mänsklig politik. Något som bevisades gång på gång när motion efter motion författad av Sverigedemokraterna lyftes under sammanträdet. I sin motion om översyn av läkemedelsanvändning tog Markus Wiechel upp felmedicinering och överdosering, som framför allt drabbar våra äldre och deras hälsa. Motionen ansågs vara tillgodosedd och Mona Olsson (V) menade att kommunen arbetade väl med frågan. Vi får hoppas att så är fallet. Vi kommer att följa upp det arbetet under kommande mandatperiod. Nästa motion från Sverigedemokraterna och Markus Wiechel var en motion som handlade om bostäder åt hemlösa där han föreslog att kommunen bör påbörja projektet ”Bostad först” som visat sig vara framgångsrikt i både Stockholm och Helsingborg. Det innebär i praktiken att hemlösa ska få möjlighet till ett förstahandskontrakt med motkravet att man är ansvarsfull och skötsam. Även denna motion ansågs vara tillgodosedd och Mona Olsson (V) påstod att Norrköpings kommun hade ett framgångsrikt arbete som var bättre än förslaget om ”Bostad först” som Markus Wiechel föreslog. Sist men inte minst var det dags för Sverigedemokraternas motion om aktivitetspark för våra äldre kommuninvånare. Aktivitetsparker för äldre har varit ett uppskattat och framgångsrikt koncept. Dessa parker ger den äldre generation möjlighet att träna bland annat balans, motorik, muskelstyrka och ger inte minst möjlighet till motion samt frisk luft. Det tycker vi borde vara en rättighet för alla äldre. Även denna motion blev besvarad av Mona Olsson (V) som berättade om kommunens utegym ”Granen”. Visst är det bra att det redan finns en aktivitetspark men det innebär också att samtliga äldre behöver förflytta sig till Granen för den sortens aktivitet, oavsett vart man är bosatt i kommunen. Att bara en aktivitetspark inte är nog för hela Norrköping är enligt oss ganska uppenbart. Låt oss istället bygga många aktivitetsparker så att fler äldre kan få möjligheten till bättre livskvalitét och en god hälsa.

Efter att samtliga motioner behandlats var dags för interpellationsärenden. Markus Wiechel fick, i sin interpellation om könsstympade barn, möjlighet att ställa frågor om de preventiva arbete som utförs för att förhindra dessa fruktansvärda handlingar. Olle Johansson (S) bemödade sig denna gång att ge ett seriöst svar och berättade om den så kallade ”Norrköpingsmodellen” som var vida känd för arbete mot hedersvåld, könsstympning och liknande problematik. Han påpekade även att det fanns möjlighet att bjuda in sakkunniga till kommunfullmäktige för att upplysa samtliga ledamöter om problematiken. Markus Wiechel (SD) såg gärna att så skulle ske och underströk vikten av att fler fick möjlighet att sätta sig in i problematiken som sådan.

Sverigedemokraterna påverkar inte bara debatten utan är också de som lyfter viktiga samtal. Vi talar för de svaga och utsatta, trots beskyllningar och hatiska bemötanden från talarstolen. Vi vill ta ansvar för Norrköpings kommun och vara en röst för de som behöver det som mest.