Kommunfullmäktige den 24/2 | Sverigedemokraterna i Norrköping

Kommunfullmäktige den 24/2

Samtliga kommunfullmäktigeledamöter fick timmarna innan kommunfullmäktigesammanträdet igår, möjligheten att göra företagsbesök. Det var med all säkerhet en direkt orsak till att debatten kring den interpellation som berörde företagande och arbetslöshet, författad av Fredrik Berqvist med flera inom Moderaterna, blev lång och intensiv.

Att Norrköpings kommun behöver bli en mer företagsvänlig kommun råder det inga tvivel om, menar Sverigedemokraterna. Missnöjet från företagarna är stort och det finns mycket att göra. Med en arbetslöshet på 13% är det anmärkningsvärt att man inte satsar mer på stadens företagare. Alexander Nejdemo (FP) som själv är egen företagare, pratade i sitt anförande om det han själv har fått erfara när han som företagare vänt sig till Norrköpings kommun. Han påtalade en bristande servicekänsla och en katastrofalt dålig återkoppling från kommunen. Päivi Johansson (M) Påpekade att hon under sitt företagsbesök hade fått information om kommunens obefintliga serviceanda. Företaget hade tagit kontakt med kommunen för att få upp en skylt, där man önskade informera om att bostadsrätter var till salu, men inte fått något gehör för detta. Detta är bara exempel på vad kommunen bör bli bättre på.

Sverigedemokraterna väckte idén om företagsbesök genom att motionera om detsamma. Kommunen avslog i vanlig ordning motionen, men nu har vår idé trots detta blivit verklighet. Det är ganska löjeväckande att kommunen avslår en motion enbart för att Sverigedemokraterna författat den och sedan genomför själva idén i efterhand.

I grund och botten är det viktigaste för oss Sverigedemokrater att våra politiska visioner blir till verklighet. Men samtidigt anser vi att det som majoriteten ägnar sig åt är att för väljarna bakom ljuset. Deras politik är utdaterad och misslyckad. Vårt nytänkande är precis vad kommunen är i behov av och väljarna har rätt att veta vilket parti som står för vilka politiska visioner, eftersom det i sin tur avgör vart de lägger sin röst.

Detta är alltså inte första gången en sverigedemokratisk idé blir till verklighet i kommunen. Att kommunfullmäktigeledamöterna numera har läsplattor för att erhålla sina handlingar är likaså ett förslag som Markus Wiechel (SD) lyfte i en motion till kommunfullmäktige. Motionen ansågs då vara tillgodosedd, trots att det inte fanns några som helst indikationer på att kommunen planerat att ersätta dåvarande pappershandlingar med läsplattor. Likväl kunde man i dagens Norrköpings Tidningar (25/2) läsa om en planerad upprustning av den gamla badplatsen vid Himmelstalund. Även detta är ett förslag som tagits från Sverigedemokraterna som i sin motion ”Utveckla Himmelstalundsbadet” berörde just detta. Vår förhoppning är att kommunfullmäktige i framtiden ska äga modet att bifalla förslag som de anser kan vara ett steg i en positiv utveckling för kommunen. För om det inte är själva idén man avslår utan personen som har författat motionen, ja då måste flertalet av kommunens ledamöter tänka om. Och om det nu må vara så att nämnderna redan bearbetat de förslag som många gånger anses vara tillgodosedda, varför nekar man Sverigedemokraterna insynsplatser i samtliga nämnder? Patrik Rubindal (SD) tog upp just den problematiken under gårdagens kommunfullmäktige men ingen bemödade sig med att ge honom ett svar. Ibland är dock tystnaden mer talande.

Sverigedemokraternas motion om att marknadsföra Norrköpings kommun behandlades även under kommunfullmäktigesammanträdet. Markus Wiechel (SD) påtalade vikten av att ha en slogan som berättade något om vår stad, en slogan som hade ett syfte. Han menade även att den nuvarande logotypen för Norrköping var intetsägande och behövde uppdateras. Intresset för debattera detta var dock vagt.