Kommunfullmäktige den 24/11 | Sverigedemokraterna i Norrköping

Kommunfullmäktige den 24/11

Kommunfullmäktiges sammanträde inleddes med ekonomisk redovisning där det framkom att vi har tunga finansiella underskott i flera nämnder. Det nämns generellt att Norrköping underpresterar jämfört med andra kommuner. Helsingborg nämns som ett bra exempel och man kan inte undvika att konstatera att Sverigedemokraterna har starkt politiskt inflytande i Helsingborg.

Moderaterna var under sammanträdet splittrade i skattefrågan. Fredrik Bergqvist (M) menade att skatten ska sänkas och räknade sedan den ökade skatten i Thailandsresor. Sofia Jarl (M) lyfte fram en annan åsikt, skattesänkning på sikt var målet.

Allt tyder på att Norrköping kommer att få en spännande politik den här mandatperioden, då Sverigedemokraterna lyfter viktiga och relevanta frågor för Norrköpingsborna utan att rädas övriga partiers oförmåga att diskutera dessa frågor på en saklig och seriös nivå. Under sammanträdet behandlades Markus Wiechels (SD) motion som tog upp den omfattande och växande tiggeriproblematiken. Övriga partier kan inte längre ignorera det faktum att tiggeriet är ett växande bekymmer. Lösningen är dock inte att ge tiggarna ännu en anledning att komma till Sverige genom att ordna boende, mat, kläder och så vidare. Det är inte värdigt att låta människor tigga ute i kylan, det är inte heller medmänsklighet att blunda för den organiserade, och många gånger kriminella, verksamhet som ligger bakom detta. Det mest sorgliga är dock att man inte verkar ha en långsiktig lösning eller en verklig vilja att lösa problemet.

Det är tydligt att de frågor som Sverigedemokraterna tar upp, först ignoreras, sedan attackeras och till slut klättrar högst upp på dagordningen. Så verkar fallet även vara med tiggeriet, då Sofia Jarl (M) lagt en interpellation där tiggeriet ännu en gång skulle diskuteras. Att moderaterna gör en kraftig vänstersväng i dessa frågor är ett intressant faktum. Man vägrar att lyssna på sina väljare och håller fast i att föra en ansvarslös och oseriös politik för att kamma hem politiskt korrekta poäng.

Att Miljöpartiets företrädare anser att Sverigedemokraternas motioner är tydliga och karaktäristiska ser vi som något positivt. Vi är ett parti med tydliga åsikter, oavsett de stigamatiserande konsekvenser detta innebär med dagens politiska klimat.

Folkpartiets populism och kappvändarmentalitet bevisas gång på gång, inte minst när Reidar Svedahl (FP) under sammanträdet gick upp i talarstolen och helgonförklarade Lars Stjernkvist (S). Skämskudden kom fram och vi var nog inte ensamma om slutsatsen att alla kan köpas till rätt pris, vissa är dock billigare än andra.

Sverigedemokraterna fortsätter sitt förtroendearbete som Norrköpings enda oppositionsparti. Under nästa sammanträde ska vi presentera vår budget, en budget där en ansvarsfull politik för Norrköpingsborna är i fokus.

Markus Wiechel (SD) Darko Mamkovic (SD)Markus Wiechel (SD)Michael Kauppi (SD)

SD Norrköpings KF-grupp november 2014

Delar av SD Norrköpings kommunfullmäktigegrupp