Kommunfullmäktige den 21 oktober | Sverigedemokraterna i Norrköping

Kommunfullmäktige den 21 oktober

Under gårdagens kommunfullmäktige var tiden inne för Sverigedemokraterna att presentera sin budget för 2014 samt budgetplan för år 2015-2017. Det var med stolta steg vår nytillträdda gruppledare, Patrik Rubindal, intog talarstolen.

I Sverigedemokraterna har vi länge uppmärksammat bristen på demokrati i kommunfullmäktige och det var också därför något som Patrik valde att uppmärksamma i sitt budgetanförande.

Patrik tog upp det faktum att Sverigedemokraterna lämnat in en motion där man vill se att samtliga partier ska ha rätt till insynsplats i kommunens nämnder. Dessa platser ska, enligt motionen, inte innebära arvode eller yttranderätt utan enbart närvarorätt. Kommunfullmäktige valde att avslå motionen vilket försvårar Sverigedemokraternas politiska arbete markant och har även påverkat budgetarbetet då vi nekas insyn i de instanser som vi ska budgetera för.

Detta har inneburit att Sverigedemokraterna har valt att låta en stor del av pengarna stå ofördelade. Vi ser istället till att redovisa större besparingar där vi kan styrka att vi har underlag för våra satsningar som är den kraftigt nedprioriterade skolan och äldrevården inom kommunen.

Till skillnad från Alliansen och deras budgetförslag vill vi inte bara höja lärarlönerna utan även öka personaltätheten. Då kan lärarna äntligen få möjlighet att göra det som de är där för att göra, undervisa. Om våra lärare är överbelastade och har alltför stor arbetsbörda spelar det ingen roll hur hög lön de får, menar vi.

Sverigedemokraterna värderar lärarnas arbetsmiljö högt. Den skapar förutsättnigen för en skola med kunskap i fokus, i en skola där lärarna får vara just lärare.

Våra andra stora satsning är äldrevården. Som ständigt nedprioriterats av kommunen.

Vi vill ge våra äldre inte bara en värdig, utan trivsam och njutbar ålderdom. Parboendegarantin är något vi kommer arbeta väldigt starkt för då vi ser det som en absolut självklarhet. Man pratar gärna om medmänsklighet i Norrköpings kommunfullmäktige men majoriteten tycks inte praktisera den på alla samhällsgrupper.

Egna tillagningskök på våra äldreboenden där färska råvaror, i första hand närproducerade, ska serveras. Där matlagning blir ett vardagligt glädjeämne för våra äldre. En ut- och gågaranti där våra äldreboenden ska erbjuda alla brukare en timmes friluftsaktivitet om dagen, exempelvis en promenad. Det är endast ett axplock av våra tilltänkta visioner om ett Norrköping där ingen lämnas utanför.

Sverigedemokraterna är partiet som verkar för hela Norrköping. I vår budget satsar vi på just de områden som drabbats hårt av nedskärningar och stora besparingar.

För att ta del av budgeten i sin helhet, klicka på länken nedan.

Läs hela vår budget här.