Kommunfullmäktige den 20/10 | Sverigedemokraterna i Norrköping

Kommunfullmäktige den 20/10

I måndags var det dags för Sverigedemokraternas tio nyvalda kommunfullmäktigeledamöter att ta plats i fullmäktige. Det blev således ett händelserikt sammanträde där debatterna avlöste varandra. Utöver Moderaternas interna strider, som ännu en gång nådde offentligheten, gjorde Sverigedemokraternas nyvalda gruppledare Darko Mamkovic sin debut i talarstolen. Darko gick hårt på det faktum att man utestänger Sverigedemokraterna och tar beslut för att minska vårt inflytande. Tidigare har kommunen haft fem kommunalråd och tre oppositionsråd, nu har man beslutat att benämningen ska vara kommunalråd för samtliga och arvodet har likställts. För att utestänga Sverigedemokraterna väljer man att göra uppdelningen fem plus tre, det vill säga fem kommunalråd till majoriteten och tre kommunalråd till oppositionen. Uppdelningen av kommunalråd hos oppositionen sker utefter mandat och eftersom Sverigedemokraterna är tredje största parti, och dessutom har ett starkt väljarstöd, borde det också innebära att man har rätt till ett kommunalråd med sina tio mandat. Så blev dock inte fallet då V, MP och FI tillsammans får ett mandat mer än Sverigedemokraterna och valde att göra ett valtekniskt samarbete.

Trots att Moderaterna hade möjlighet att göra ett valtekniskt samarbete med Sverigedemokraterna, och tjäna på det, valde de istället att vara delaktiga i att V, MP och FI fick dela på två halvtidstjänster som kommunalråd. Man kan fråga sig huruvida Moderaternas väljare står bakom ett sådant agerande, där radikala socialister premieras framför socialkonservativa.

Darko Mamkovic menade att agerandet missgynnade Sverigedemokraterna och fick genast tydliga mothugg från Patrik Andersson (M). Patrik försökte också få det till att vi var ute efter en tjänst och inget annat. Ett ganska intressant påstående eftersom det är ganska uppenbart att en heltidsanställd politiker kan utföra ett viktigt arbete för partiet och dess väljare.

Moderaterna är rädda för Sverigedemokraternas ökande inflytande, så rädda att de hellre ger inflytande till socialisterna i V, MP och FI. Att de för eller senare måste förhålla sig till oss är något som de starkt förnekar. Det är en förnekelse som skapar irritation hos väljarkåren och som på sikt innebär att många väljer att gå över till Sverigedemokraterna.

Sverigedemokraterna tycks vara det enda partiet som är ärliga mot sina väljare, än mer tydligt blev det när ett medborgarförslag om satsning på skolorna i Norrköpings kommun kom upp på dagordningen. Kommunstyrelsens förslag till beslut var att avslå medborgarförslaget, då man ansåg att förslaget var tillgodosett. Efter många år som lärare intog Darko ännu en gång talarstolen för att påpeka att ett sådant arbete aldrig kan anses vara tillgodosett. Darko yrkade på att kommunen skulle undersöka möjligheten att omfördela resurser för ytterligare satsningar på skolverksamheten i kommunen. Att övriga partier säger sig vilja satsa på skolan och lärarna under valrörelsetider kan bara ses som röstfiske, då man sedan agerar annorlunda i kommunfullmäktige.

Till de goda nyheterna hör att Sverigedemokraterna numera har en ordinarie ledamot i kommunstyrelsen, Darko Mamkovic samt en ersättare, Michael Kauppi. Äntligen kommer partiet att ha reellt inflytande och insyn, som vi under tidigare mandatperiod förnekats. Vår påverkan på den kommunala politiken kommer att stärkas och vi bygger en stark grund för att bli Norrköpings näst största parti valet 2018.

Sverigedemokraternas kommunfullmäktigegrupp tackar ödmjukt för det starka stöd vi fått i valet och ser fram emot att röra om i grytan.

Markus Wiechel

Markus Wiechel

Darko Mamkovic

Darko Mamkovic