Kommunfullmäktige den 15/12 | Sverigedemokraterna i Norrköping

Kommunfullmäktige den 15/12

Under senaste fullmäktigesammanträdet var det dags att presentera och debattera samtliga budgetar. Kvartetten som består av S, FP, KD, C presenterade sin gemensamma budget. Övriga partier, förutom FI, hade egna budgetförslag och naturligtvis så presenterade det enda oppositionspartiet Sverigedemokraterna sin budget för Norrköpings kommun.

Socialdemokraternas företrädare inledde med sina anföranden och där lovades byggnationer av nya vägar, cykelbanor och bostadsområden. Socialdemokraterna menade också att de vill satsa mycket på utbildning, vi får se vad den satsningen innebär, förhoppningsvis mer än tomma ord.

Moderaterna presenterade sin budget och ett nämnvärt förslag var bland annat det ”företagaresutskott” de ville som beredning direkt under kommunstyrelsen. Traineetjänster fick likaså välbehövlig kritik från Moderaterna. De yrkade på återremiss av majoritetens övergripande mål, vilket också gick igenom.

Sverigedemokraterna anser att staden har dålig ekonomi och att det inte finns utrymme för alla äskanden och förslag, vi måste prioritera de områden som har störst behov. Flera tydliga budskap i Sverigedemokraternas budgetförslag var bland annat skola, omsorg och brottsbekämpning, som vi menar ska ges företräde. Sverigedemokraterna är tydliga med att mångkultur skapar segregation och utanförskap. Norrköpings byggs istället starkt av gemenskap och sammanhållning.

Socialdemokraterna delar inte Sverigedemokraternas (och även moderaternas) bild av att Norrköpings kommun befinner sig i ett tufft ekonomiskt läge. Trots att kommunen lånar 1,5-2 miljoner kronor om dagen påstår den regerande kvartetten att vi istället har ett starkt och stabilt ekonomiskt läge. De före detta mindre allianspartierna fick en känga från Sophia Jarl (M) när de berömde och stöttade socialdemokratiska förslag. Det var enligt henne att sätta sig i ”sossetunnan”. I och med Decemberöverenskommelsen borde dock faktum framgå, för det så kallade oppositionspartiet, att även Moderaterna klivit in i ”sossetunnan”.

Reidar Svedahl (FP) gjorde klart för att han trivs i ”sossetunnan” och att han inte heller har något emot att bli kallad för socialdemokrat. Sverigedemokraterna däremot, beklagar det svek som allianspartierna gjort mot sina väljare. Maktfullkomligheten har visat sig vara det primära för dem, vilket är tragiskt både för demokratin och för Norrköping kommun. Markus Wiechel (SD) påminde fullmäktige om att alliansen hade möjlighet till majoritet med Sverigedemokraternas stöd men att de själva valt socialistiskt styre framför sin egna politik. Vidare betonade han att möjligheten fortfarande finns och avslutade med: ”ni har fortfarande chansen – ta den”.

Se Sverigedemokraternas gruppledare Darko Mamkovic hålla sitt budgetanförande här.

Darko Mamkovic  Markus Wiechel