Kommunfullmäktige 30/9 | Sverigedemokraterna i Norrköping

Kommunfullmäktige 30/9

Kommunfullmäktigesammanträdet inleddes med en förhållandevis kort debatt kring energifrågan. Norrköpings kommunalråd Lars Stjernkvist (S) menade att det var genant att Norrköping inte ser möjligheterna med vindkraft och nämnde planerna gällande en storskalig utbyggnad i Norrköpings kommun och att den processen har pågått ända sedan 2007. Detta har således berott på svårigheten att hitta en lämplig plats att bygga på. Problemet ligger mestadels i att planerna inte avser att, till en början, bygga några enstaka vindkraftverk utan tanken är istället att bygga en storskalig kraftpark. De rödgröna har stora visioner när det kommer till drastiska förändringar och det ger intrycket av att de ständigt bygger luftslott i ett hopp om att det nya ska vara lösningen på alla problem de tidigare ogenomtänkta besluten har resulterat i.

Kommunfullmäktige i Norrköping underminerar inte behovet av alternativa lösningar när det kommer till energifrågan. Debatten hamnar ofta i en vindkraft- versus kärnkraftsdiskussion. Vi Sverigedemokrater tror inte att kärnkraft är den optimala lösningen men ser att de negativa konsekvenserna, som en avveckling skulle innebära i nuläget, är allt för påtagliga. Vi anser inte att de förnybara alternativen i dagsläget kan fungera som än fullvärdig substitut, även om det skulle vara önskvärt i framtiden. Att bygga upp en illusion om att vindkraft och annan förnybar el kan ersätta kärnkraft är inte att föra en seriös energi- eller miljöpolitik, menar vi. Ännu mindre ur en finansiell synpunkt, om vi ska fortsätta konkurera på den internationella marknaden.

Det var dock frågan om Hörsalen som väckte en mer känslomässig och livlig debatt under kommunfullmäktige. En fråga som visade tydlig splittring mellan blocken och i vissa fall även inom respektive partier. Majoriteten av de moderater som ställde sig i talarstolen, bland annat Päivi Johansson och Fredrik Bergkvist, menade att försäljning till extern part var det bästa alternativet. En renovering skulle enligt förslaget antas kost runt 35 miljoner, enligt kommunstyrelsen. Bengt Cete (MP) hymlade dock inte med att antagandet inte var något annat än just ett antagande som i slutändan kunde resultera i vilken summa som helst. Kommunalråd Lars Stjernkvist påpekade att exempelvis 50 miljoner inte var en astronomisk summa och tog upp investeringsbudgetens ram på cirka 700 000 000 för att påvisa hur mycket skattepengar det fanns att spendera.

Markus Wiechel (SD) undrade hur det kommer sig att en extern ägare inte kunde få förvalta Hörsalen, då kommunen låtit den förfalla i 20 år. Helt plötsligt anses det vara Norrköpings viktigaste scen trots att man valde att bygga ut Flygeln för runt hundra miljoner, istället för att prioritera en upprustning av Hörsalen. Han tog även upp att Norrköpings kommun låter flertalet av sina fastigheter förfalla, Hörsalen är bara ett av flera exempel på bristande underhåll av Norrköpings kommuns ägda fastigheter. Kommunen har tydligt visat att förvalta fastigheter inte är något som man bör ägna sig åt. Vi Sverigedemokrater värnar om kulturarvet och denna lantkyrka är inget undantag. Det klokaste beslutet hade varit att prioritera rätt från första början och vårda det som kommunstyrelsen helt plötsligt anser sig hålla så kärt. Hörsalen har många intressenter vilket innebär fler valmöjligheter och lösningar för hur detta K-märkta kulturarv kan förvaltas på bästa sätt.

Lars Stjernkvist visar ingen respekt för skattebetalarnas pengar i och med sitt uttalande. Likaså drabbas Kultur- och fritidsnämnden då denna satsning kommer att innebära nedprioriteringar på andra kostnader inom nämnden. Detta betyder i sin tur att andra kulturarv kan tänkas drabbas och det är ett ovisst och otroligt ignorant förhållningssätt till Norrköping kommuns viktiga kulturarv.

Fortsättning följer.