Kommunfullmäktige 27/4 | Sverigedemokraterna i Norrköping

Kommunfullmäktige 27/4

Så var det dags för kommunfullmäktigemöte för april månad. Huvudämnet var årsredovisning, revisionsberättelse och fördjupad resultatuppföljning, med andra ord: Att sätta betyg för förra årets arbete och resultat i Norrköping.
Ärende nummer 5 – Årsredovisning 2014 för Norrköping – Där var talarlistan lång. Majoriteten mer eller mindre lovordade resultat och nedlagt arbete, alla mål var ”enligt dem” nådda och samtliga av majoritetens talare, den så kallade kvartetten, vände debatten till något som enklast kan beskrivas med ”Vi skall göra” istället för att prata om det aktuella ämnet – Hur det gick förra året! Verkar som majoriteten inte förstod att frågan handlade om ”utvärdering och redovisning av förra året” – vilket även påpekades av många.
Moderaterna gick hårt åt majoriteten, sina gamla vänner, och yrkade avslag till förslaget att godkänna årsredovisning för 2014. Det uppstod en livlig diskussion kring yrkandet om att mål 8 (storlek på barngrupper) ska ändras till ej uppfyllt. Där fick moderaterna brett stöd, och även Olle Johansson (S) skolkommunalråd höll med.
Lars Stjernkvist pratade om ” byggkranar och gravida magar” och påpekade trots hög arbetslöshet, ett stort antal sjukskrivningar och sjunkande skolresultat, att Norrköping går åt rätt håll. Enda partier som ifrågasatte påståendet var vi Sverigedemokrater och moderaterna.
Darko Mamkovic påpekade i sitt anförande i slutet av debatten att Sverigedemokraterna inte tycker att Norrköping kommun har presterat på ett sätt som partiet kan ställa sig bakom, men ställer sig för tillfället bakom moderaternas yrkande. Anledning till detta är att Sverigedemokraterna fortfarande saknar alla siffror och statistik och att ”det har visat sig vara ganska svårt att få ett grepp om alla dåliga beslut som fattats under så många år”.
Sverigedemokraterna påpekade också att företagsklimatet i Norrköping inte är sunt och att många småföretagare lägger ner sina företag. Att tryggheten är långt ifrån godkänd med alla explosioner, smällar, skottlossningar samt alla stölder ute på landsbygden o.s.v.
På tal om att staden växer ifrågasatte Darko Mamkovic på vilket sätt staden växer. Han framförde som ett exempel antalet nyanlända som inte klarar skolan, inte hittar arbete och är dömda till ett liv i utanförskap som de har mycket små chanser att ta sig ur.
Efter redovisningen behandlades några beslutsärenden. Den hetaste diskussionen uppstod kring ärendet om Scenkonstbolaget, en gammal het fråga som visade hur splittrade moderaterna är, där de hade två olika yrkanden!
Man kan summera kommunfullmäktige med följande:
När C, KD och FP satt i oppositionen förra mandatperioden var de kritiska och ifrågasatte ofta beslut som dåvarande majoritet (S+V+MP) gjorde. Då var de kritiska, men nu när de sitter i majoriteten låter det som S med sina vänstervänner gjorde ett bra jobb förra mandatperioden. Inte ett enda kritiskt ord kunde höras från C, KD och FP. De måste vara mycket nöjda med Sossarnas vänsterstyre. Märkligt hur åsikter ändras när politiska fåtöljer erhålls.