Kommunfullmäktige 26/1 | Sverigedemokraterna i Norrköping

Kommunfullmäktige 26/1

Kommunfullmäktigesammanträdet började inledningsvis med en så kallad ”fördjupning” i ämnet ”EU-migranter”. En inbjuden representant från Crossroads och en kommunal tjänsteman talade varmt om tiggarna och gav en, försiktigt uttryckt, anmärkningsvärd analys av situationen. Syftet var alltså inte att återge en verklighetsförankrad bild av tiggeriproblematiken, syftet var att undervisa ledamöterna i hur dessa harmlösa, stackars offer behöver vår hjälp. För oss Sverigedemokrater är det inte hållbart att kalla det hjälp när man underlättar för, och accepterar, tiggeriet. Då blir man istället en direkt orsak till problematiken.

Man förnekade helt och hållet att det skulle finnas någon som helst förankring mellan tiggeriet och eventuell organiserad brottslighet. Tomma påståenden är dock bara övertygande för de som gärna vill tro att så är fallet. Vi Sverigedemokrater anser inte att det är värdigt att låta människor tigga, det är rent ut sagt egoism som ligger till grund för kommunens hantering av tiggeriet. Man är så mån om att vara god och medmänsklig att det till slut blir en slags självuppfyllande profetia. Att tillåta tiggeriet är att acceptera att människor tvingas leva i misär, menar vi.

Efter denna fadäs var det dags för partiernas övergripande mål. Darko Mamkovic (SD) presenterade Sverigedemokraternas mål, som är ett axplock av våra tidigare presenterade budgetsatsningar. Darko Mamkovic (SD) förmedlade ännu en gång oron för ett allt mer splittrat Norrköping med ständigt växande utanförskapsområden.

Moskébygget, tiggeriet och mångkulturen var, bland andra, påtalade splittringsfaktorer som lyftes av Sverigedemokraterna under sammanträdet. Clara Aranda (SD) påpekade bland annat hur mångkultur ligger till grund för den splittring vi ser i samhället idag. Bengt Cete (MP) menade att Norrköpings kommun inte kan förbjuda Moskébyggen. Clara Aranda (SD) menade dock att kommunen har makt att besluta om vad som ska byggas på kommunal mark. Darko Mamkovic (SD) lyfte idén om folkomröstning för det aktuella ärendet, men av någon anledning verkar inte ledande politiker i vår kommun vilja lyssna till medborgarna och deras önskemål. Vidare fortsatte Clara Aranda (SD) med några exempel som bidrar till segregationen i samhället och som Sverigedemokraterna vill slopa, som bland annat modersmålsundervisning i förskolan, tiggeriförbud och inte minst stoppa samtliga mångkulturella satsningar som finansieras med kommunala skattemedel.

Darko Mamkovic (SD) välkomnade framtida debatter i fullmäktige men betonade att ogrundade påhopp så som nazism, fascism och rasism inte är ett värdigt sätt att föra fram kritik.

Som förväntat, var det majoritetens övergripande mål som klubbades igenom och sedan var det dags för interpellationsdebatt. Den interpellation som väckte livligast diskussion var en interpellation, författad av Said Nison (M), i vilken han efterfrågar en minnesdag för SEYFO, som är benämningen för det folkmord som ägde rum 1914-1918 och beordrades samt utfördes av den dåtida Osmanska staten. När representanter, själva med assyriskt samt med syrianskt ursprung påpekade att skälet till folkmordet var religiösa, menade istället representanter från Vänsterpartiet att det var nationalism som var den enda specifika orsaken. Detta fick kraftigt, och berättigat, motstånd från assyriska/syrianska representanter i både Moderaterna och Socialdemokraterna.

Avslutningsvis lämnade Sverigedemokraterna in tre motioner till kommunfullmäktige för behandling. Hela dokumentet med Sverigedemokraternas övergripande mål finns att läsa här.

 

Darko clara