Kommunfullmäktige 25/5 | Sverigedemokraterna i Norrköping

Kommunfullmäktige 25/5

Sammanträdet började med en mycket intressant presentation av Visualiseringscenter i Norrköping, informationen behandlade bland annat resultat och vår spetskompetens inom framtidens forskning och utveckling. Vi fick även information om negativa effekter av att utländska företag köper svenska företag, vilket var en intressant anmärkning av föreläsaren. Kanske kan man tolka det som om att lite protektionism är nödvändigt.

Efter det justerades dagordningen och inleddes med mindre kontroversiella ärenden så som: 1) Ansvarsfrihet för Stiftelsen John & Mathilda Lennings sjukhem, 2) Ansvar för utfärdande av föreskrifter gällande eldningsförbud, 3) Översyn av tillämpning angående regler kring krav om ekologiskt brukningssätt vid generationsväxling av jordbruksarrendator, 4) Slutredovisning för investeringsprojekt, utökad skatepark på Himmelstadlund och konstgräs på Sydvallen. Inga särskilt vi valde att anmärka på där-

Sen var det dags för motioner. Miljöpartiets motion om laddstolpar var direkt en kopia på Markus Wiechels (SD) motion från 2011, då ansågs den vara tillgodosedd. Markus påpekade detta men som vanligt bemöttes det med ignorans. Miljöpartiets motion gick däremot bra att bifalla, det visar tydligt på att författaren till motionen är viktigare än själva innehållet, i alla falla för den styrande majoriteten med Stjernkvist i spetsen, här i Norrköping.

Efter Lars Stjernkvist redogörelse för den ekonomiska redovisningen hettade det till i kommunfullmäktige. Moderaterna gick till hård attack och ifrågasatte den ekonomiska situationen. Det som Lars Stjernkvist (S) kallade för växtvärk kallade Sophia Jarl (M) för fantomsmärtor.

Sverigedemokraterna lämnade in en skriftlig reservation om oron kring den ekonomiska utvecklingen i Norrköping. Gruppledaren Darko Mamkovic (SD) ifrågasatte prognosen eftersom alla nämnder visar kraftig underskott och flaggar för ytterligare nedskärningar.

Från talarstolen fick vi även höra att bosnier är bättre på Svenssonliv än svenskar. Detta från en företrädare tillhörande Moderaterna, ett parti som är övertygade om att integrering är lösningen på invandringsproblematiken. Det hela blev väldigt lustigt och motsägelsefullt, eftersom integrering innebär att man ska hålla fast vid sin ursprungliga kultur och inte bli en del av majoritetskulturen i vårt land. Han påstod även att svensk välfärd endast kan upprätthållas genom en fortsatt massinvandring från outvecklade länder. Moderaterna blir allt mer tydliga i sin extrema hållning.

Sammanfattningsvis kan man göra följande slutsats av sammanträdet, de övriga partierna är helt överens om att lösningen på alla problem är en ökad invandring, och vad det gäller ekonomin så ”ordnar det sig”. Sverigedemokraterna tycker istället tvärtom, vi ser dagens ansvarslösa invandringspolitik som den tydligaste orsaken till våra samhälleliga problem. Därför är vi också Norrköpings enda riktiga oppositionsparti.