Kommunfullmäktige 25/3 | Sverigedemokraterna i Norrköping

Kommunfullmäktige 25/3

Kommunfullmäktigemötet 25 mars blev odramatiskt, men ändå intressant. Devisen ”mer tillgång på ord än efterfrågan” gällde förstås som vanligt, så mötet blev mer än fyra timmar långt.

Ledamöter och åhörare fick en redogörelse av Anna Larsson vid stadsbyggnadskontoret angående Ostlänken. Den ska gå de 15 milen mellan Linköping och Järna. Byggstarten blir år 2017 och järnvägen ska bli klar 2028. Projektet beräknas ge ca 2 500 nya jobb och kosta ca 55 miljarder kronor. Under maj månad läggs en presentation ut på nätet om detta för Östergötland och Norrköping så säreget intressanta projekt. I Norrköping behöver man flytta hamnen vid östra Saltängen för att bereda plats åt ett nytt resecentrum. Därför kommer Norrköpings större arbeten för själva Ostlänken att vara igång först år 2020.

Håkan Thornell (C) frågade om inte Ostlänken kunde läggas lite mer norrut och utanför Norrköpings centrala delar. Stadsbyggnadsdirektören Hans Revenhorn svarade att alternativet med en lokal förbindelse från en station norr om Norrköping och till stadens centrala delar har undersökts, men inte visat sig vara ekonomiskt bärkraftigt. Norrköpingsborna vill förstås att de nya snabbtågen stannar upp i Norrköping och inte bara åker förbi.

Ett annat ärende var frågan om kommunen ska bekosta annonsering om kommande fullmäktigesammanträden i den nya gratistidningen Norrköpings-Magazinet, till en kostnad av ca 100 tusen kronor per år. Vid en lång debatt om en så förhållandevis liten sak påpekade ledamöter från den borgerliga Alliansen att gratistidningen inte alls hade kommit ut till alla hushåll i kommunen och att det därför är onödigt att stödja den med annonsintäkter.

Markus Wiechel yrkade för SD:s räkning också på avslag, med motiveringen att knappast någon enda ytterligare person skulle besöka kf-sammanträdena om annonsering skulle ske i en till tidning, utöver NT, Folkbladet och Extra Östergötland. Markus påpekade att vi Sverigedemokrater är mycket måna om att inte spendera skattebetalarnas pengar i onödan, vare sig det gäller stora eller små belopp. Omröstningen utföll så att 56 ledamöter röstade för den nya annonseringen mot 28 nejröster. Tydligen röstade 16 allianspartister på den socialistiska majoritetens förslag.

En interpellation från Mathias Sundin (FP) om försämrat näringslivsklimat i Norrköping gav intressanta inlägg. Enligt organisationen Svenskt Näringsliv ligger Norrköping på 108:e plats bland Sveriges 290 kommuner. Enligt Sundin behålls denna ganska hyfsade plats bara tack vare Norrköpings fina infrastruktur, med stambanan och en egen hamn. Men den ökande arbetslösheten är mycket oroande. I Norrköping är arbetslösheten i åldrarna 16-64 år ca 13 %, medan den för riket i övrigt är ca 9%. Ungdomsarbetslösheten (18-24 år) är skrämmande hög i Norrköping. Ca 25% jämfört med ca 22% i övriga Östergötland och ca 18% i hela landet.