Kommunfullmäktige 2015-11-30 | Sverigedemokraterna i Norrköping

Kommunfullmäktige 2015-11-30

Efter genomgång av den nya tekniken och trumpetinvigning av den nya kommunfullmäktigesalen var det dags för första ärendet. Översiktsplan för utveckling av Norsholm. Den planerade uppbyggnaden av Ostlänken (en ny höghastighetsjärnväg) möjliggör en positiv utveckling av Norsholm som på sikt kan vara en mycket attraktiv stadsdel med pendeltågstation, blandat boende och upp mot 9000 invånare.

Ny renhållningstaxa för Norrköping. Ärenden när Vatten och avlopp är involverade verkar alltid vara extra känsliga då det oftast handlar om stora kostnader för medborgare. Det nya förslaget gynnar inte riktigt villaägarna, men ur miljöperspektiv är det bra förslag. Vi kommer att följa upp utvecklingen i den här frågan.

Fi’s motion om CEMR-deklaration – byråkratisk formalia – som möjliggjorde att gruppledare Darko Mamkovic en gång till tydligt förklarar hur dåligt det är med kvotering istället för kompetens.

Feministiskt Initiativ hade en till motion om att införa ”annat” som alternativ till man eller kvinna. De fick sympatier från Vänsterpartiet men röstades ner av samtliga.

En märklig och inte så vanlig händelse inträffade vid Moderaternas motion om att analysera resultaten i grundskolan för snabbare integration och bättre måluppfyllelse. Motionen i grunden handlar om att nyanlända och andra generationens invandrarbarn inte klarar skolgång med godkända betyg och att på sikt, detta kommer att innebära stora problem vilket Darko Mamkovic påpekade från talarstolen. Märkliga delen var att Moderaterna valde att nöja sig med svaret från majoriteten ”tillgodosedd” och röstade emot sig eget förslag. Tydligen har majoriteten ”redan påbörjat” med arbete, men var inte villiga att ta beslut. Beslut innebär att utredning skall ske och det är där skon klämmer verkar som. Gruppledaren gick upp i talarstolen igen och förklarade att den rådande situationen kräver konkreta beslut och inte enbart prat, och yrkade bifall till Moderaternas motion.  Sverigedemokraterna fick även en röst från Moderaterna.

Det har lämnats några frågor, och i frågan kring avtal med IFK Norrköping ifrågasattes sättet kring förhandlingsarbetet och att avtalet offentliggjordes först i media istället för olika parlamentariska instanser så som kommunstyrelsen. Majoriteten gillar att ta beslut bakom stängda dörrar och det uppskattas inte.

Moderaterna lämnade en nästan identiskt interpellation av Markus Wiechel från februari i år om den. Flera ledamöter från moderater och sverigedemokraterna gick upp i talarstolen och utryckte sin oro medan majoriteten var av annan uppfattning. Majoriteten framförde att all organiserad brottslighet, terrorism och jihadkrigare som åker och slåss för Daesh kan lösas med samtal och dialog.

Många ledamöter hade svårigheter med den nya utrustningen och det återstår att se om det är teknik som är bristande eller tar det tid att vänja sig.