Kommunfullmäktige 15/6 | Sverigedemokraterna i Norrköping

Kommunfullmäktige 15/6

Kommunfullmäktige inleddes med ett återremitterat ärende om införandet av särtaxa i Göten. Samtliga partier, förutom det enda riktiga oppositionspartiet Sverigedemokraterna (och två modiga ledamöter i Miljöpartiet), röstade för införandet. Argumentet från Sverigedemokraterna var att det inte finns stöd i lagen för detta, och att nuvarande regleringar är tillräckligt goda, både för miljön och för medborgarna. Florian Aranda (SD) var tydlig imed att hänvisa till samtliga lagar och regleringar i sitt anförande.

Som vanligt hettade debatten till när det var dags för SD:s interpellationer. Första interpellationen tog upp problematiken kring EU-migranter och ifrågasatte, ännu en gång, kommunens finansiering av härbärget. Sverigedemokraterna ifrågasatte både nödvändighet och laglighet för det fattade beslutet. Det som framkom i svaret var att det inte finns stöd för beslutet i socialtjänstlagen, vilket Florian Aranda också tydliggjorde och förklarade i sitt anförande. Enligt socialtjänstlagen ska inte kollektiva beslut ske, utan varje individ måste ansöka om hjälp själv, och sedan ska ärendet utredas innan beslut fattas. Det framkom också att kostnaderna inte var 250 000 kronor, så som det beslutades, utan istället 300 000. Ingen företrädare inom Sverigedemokraterna har sett något tilläggsbeslut om utökning på 50 000 kronor. Vidare var det tydligt att sjuklövern inte har vilja, lust, styrka och kunskap att lösa problemet på lång sikt. Med nuvarande signalpolitik blir det snarare många fler EU-migranter i framtiden. Sverigedemokraterna är det enda partiet i kommunfullmäktige som vill ta ansvar och förbjuda tiggeriet.

Efter första interpellationsdebattens avslutande var det dags för nästa interpellation från Sverigedemokraterna. Interpellationen handlade om asylmottagning och invandring. Med tanke på hög den höga arbetslösheten, bostadsbristen, de dåliga skolresultaten och andra konsekvenser som ligger är en konsekvens av kommunens flyktingmottagande, ställde Florian Aranda (SD) frågan: ”Vad är det i sak som tvingar kommun att ha sådan flyktingmottagning?”. Svaret var för en gång skull tydligt: inget. Det finns inget i sak som tvingar kommunen att driva nuvarande asyl- och invandringspolitik. Sverigedemokraterna anser att flykting- och invandringsmottagning ska ske utifrån kommunens förmåga och aldrig på bekostnad av kommunens medlemmars grundbehov. Som vanligt var sjuklövern enade om att vi ska fortsätta med nuvarande politik. Man pratar också om ett ökat flyktingmottagande, de övriga partierna är överens om att det blir vår ”räddning”.

En fråga som lyftes under sammanträdet var också den om Esterön. En aktuell fråga, då det är mycket oklart vad som gäller och vad som kommer att ske. Svaret som ansvarige kommunalråd, Kicki Liljeblad (S), gav var att hon har ambitionen att komma med beslut till kommunfullmäktige kring Esteröns framtid, senare i höst. Dock framgick det från svaret att Esterön inte ska kommersialiseras. Vi ser fram emot höstens mer konkreta förslag till beslut.

Avslutningsvis är det värt att notera att arbetsmiljön för Sverigedemokraterna försämras i och med varje kommunfullmäktigesammanträde. Små viskningar, diskreta tillägg, hånfulla skratt och fnitter är ett osmakligt beteende som praktiseras av många politiska motståndare i fullmäktige. Naturligtvis utan att presidiet reagerar.

Till deras besvikelse kan vi bara säga som så, Sverigedemokraterna kommer aldrig att kunna tystas ner, vi står rakryggade och stolta. Vi glömmer inte vilka som givit oss vårt förtroende och vi ska förvalta deras röster väl, det är ett löfte.