KF rapport – 2018-03-26 | Sverigedemokraterna i Norrköping

KF rapport – 2018-03-26

Under ärendet ”inriktningsdokument för personalpolitik i Norrköpings kommun”, återkom en fråga som Sverigedemokraterna kämpat för under så många år i kommunfullmäktige – insynsplatser och möjlighet att få information i god tid. Feministiskt initiativ sträcker sig ännu längre och kräver även beslutsrätt. Feministiskt initiativ tycker att samtliga politiska partier ska ingå i arbetsgruppen som har i uppdrag att ta fram ” inriktningsdokument för personalpolitik i Norrköpings kommun”.

Gruppledaren Darko Mamkovic tog mycket aktiv roll i debatten och belyste flera aspekter som rör inte enbart ärendet som behandlades utan även allmänna demokratiska frågor.

Darko Mamkovic påpekade vikten till rätten att få del av information men ändå vikten att ta hänsyn till majoritetsprincipen och valresultat. Sverigedemokraterna yrkade avslag på Feministiskt initiativ yrkande om att samtliga politiska partier ska ingå i arbetsgruppen, med argumentation att vi måste förhålla oss till valresultatet och majoritetsprincipen. Förslaget skulle gynna Sverigedemokraterna men på bekostnad av demokratiska principer, vilket är helt oacceptabelt – menar Darko Mamkovic.

 

I Smedby får elever ny paviljongskola. Det rådde ganska stor enighet kring att något måste göras och att paviljongskola är enda lösningen, dock var partierna inte riktigt överens om finansiering. Kvartetten menade att Smedbyskolan måste renoveras och att ”ingen kunde förutse” både ökade volymen (fler barn i skolan) och renoveringsbehov. Gruppledaren Darko Mamkovic reagerade starkt på en formulering som återkommer ofta i politiska debatter nu för tiden, nämligen ”ingen kunde förutse …”. Darko Mamkovic påpekade att Sverigedemokraterna har varit med på bollen när det gäller samtliga samhälleliga områden sedan 2014 och att Sverigedemokraterna har försökt att få andra politiska partier att förstå konsekvenser av deras ogenomtänkta politiska beslut men Sverigedemokraterna verkar ha pratat för döva öron. Gruppledaren Darko Mamkovic fick medhåll från flera håll under kvällen.

Sverigedemokraterna och Moderaterna menade att finansiering av ”oförutsedda” kostnader inte kan belasta utbildningsnämndens budget, utan att det är kommunal kostnad.

 

Kommunfullmäktiges höjdpunkt:

Lars Stjernkvist ”Handen på hjärtat, finns det någon som kunde förutse den kraftig ökning av antal elever”.

Darko Mamkovic svar: ”Menar Lars S. på riktigt om vi tittar tillbaka några år, och utvecklingen i hela Sverige och samhället, att man verkligen kan säga ”ingen kunde förutse volymökningar?”

Gruppledare för (M) Sophia Jarl, gav medhåll till Sverigedemokraternas gruppledare: ”jag är inne på samma linje som Darko Mamkovic …”.

 

För övrigt gav Sverigedemokraterna stöd till kommunstyrelsens förslag om att avslå följande motioner:

  • Vänsterpartiets motion om intraprenad, ett mycket förlagd ägandeform som varit på försök vid flera tillfällen i Norrköpings kommun men aldrig lyckats.
  • Moderaternas motion om personalsammansättning – att slopa 65-35 % regeln i förskola,
  • Vänsterpartiets motion om att ta till vara på kompetens inom digital media och visualisering – ett mycket bra förslag, som fick beröm från samtliga, men inte riktigt genomtänkt för att kunna genomföras i sin helhet.
  • Vänsterpartiets motion om verksamhetsövergång i framtida tjänsteupphandlingar

Och stöd till moderaternas motion om lovskola – Kvartetten har delvis rätt i sin argumentation om att möjligheten redan finns, för elever som ansöker och behöver mer undervisning, men Sverigedemokraterna menar att – i tider när skolresultat sjunker, är det viktigt att ta tillvara alla möjliga förslag som eventuellt kan leda till att vända den negativa utvecklingen inom skola.