KF rapport 2017-04-24 | Sverigedemokraterna i Norrköping

KF rapport 2017-04-24

Kommunfullmäktiges sammanträde började med kommunsrevisons berättelse som yrkade på ansvarsfrihet för samtliga. Dock, fick socialnämnden ”lite” kritik för sin verksamhet.

Sen var det dags för årsredovisning.

I vanlig sed, var Lars Stjernkvist först upp i talarstolen, och i vanlig sed, hans anförande kan summeras med följande: Allt är frid och fröjd, stark ekonomi, budget i balans, stark sammanhållning, politiskt enighet och det här gången var det även ”överskott i kassan”.

Missvisande och felaktig bild av verkligheten, vilket påpekades tydligt av gruppledaren Darko Mamkovic. Det överskott det talades varmt om är i själva verket, statligt bidrag för att finansiera migrationen, kommunens misslyckande att rekrytera och anställa personal för att på ett effektivt sätt bedriva kommunala verksamheter mm. Trots att den styrande majoriteten själv erkänner allt detta, anklagades vår gruppledare vid flera tillfällen att det inte finns någon grund för verksamhets kritik och den verkliga bild Darko Mamkovic framförde från talarstolen. Även andra oppositions partier var tydliga med att de inte delar åsikten om att det går bra för Norrköping.

 

Urval av gruppledarens anförande:

Årsredovisning 2016

Den styrande majoriteten, påstår att Norrköpings kommun har stabil ekonomi och redovisar ett överskott på cirka 200 miljoner kronor.  Naturligtvis, påståendet är mycket missvisande – en stark försköning av verkligheten.

Att majoriteten fortsatt väljer att finansiera flyktings politik på samma ineffektiva sätt, är ansvarslös och skadlig politik. Sverigedemokraterna har kommit med tydliga förslag till mer humant och effektivare finansiering av flyktings- och migrations politik överlag. Dessa väl genomtänkta förslag med starkt faktaunderlag och verklighetsförankrade, skulle gynna både utsatta människor på flykt och i behov av hjälp, och samtidigt gynna Sveriges – och därmed även Norrköpings – ekonomi, så Sverige fortsättningsvis kan agera som en riktigt humanitär makt i världen.

Den verkliga bilden av Norrköping

Med markant faktaunderlag och statistisk data kan vi konstatera att Norrköping varken har stark eller stabil ekonomi.

Vård och omsorg

Vård och omsorg, med betoning på hemtjänstens verksamhet, som är underbemannad och en riskanalys av verksamheten är högst önskvärt och nödvändigt både när det gäller brukare och anställda.

Situationen för våra äldre i Norrköping har försämrats gradvis och kontinuerligt under en ganska lång period. Sverigedemokraternas uppfattning är att välfärden ska sträcka sig genom livets alla skeenden. Denna utveckling måste ändras omgående, och resurser till att underlätta livet och vardagen för våra äldre måste befrias. För oss Sverigedemokrater är det naturligt att bland annat, även på sina äldre dagar ges möjlighet att avnjuta näringsrik, nylagad och välsmakande mat.

Skola

Situationen inom barnomsorgen är inte heller bra. Stora barngrupper, överarbetade och utmattade förskolelärare och personal och underbemannad verksamhet rimmar inte väl med att Norrköping har stark och stabil ekonomi med överskott.

De dåliga skolresultaten är ett till område som kommer att slå hårt på hela samhället inom kort – den gör det redan idag. Att vända utvecklingen är ett måste! Överarbetade utbildade lärare flyr yrket, både av ekonomiska skäl, men främst på grund av arbetsmiljön och arbetsvillkor.

Utanförskap och trygghet

Sedan ”kvartetten” tillträdde i Norrköpings kommun som regerande majoritet, har vi kunnat vittna följande: utanförskap och uppkomst av parallella samhällen som växer, typiska avrättningar mitt på dagen, bilbränder, attacker på blåljuspersonal, våldsamma gruppsammanstötningar, åtskilliga våldtäkter på både kvinnor, män och barn, och andra brott som påtagligt påverkar negativt, inte bara känslan av trygghet, utan verkliga tryggheten i Norrköping.

Förslag

I dessa otrygga tider när vi ser att hela vår tillvaro, kan ändras på bara några få sekunder, i dessa tider när det som anses som självklarhet i ena stunden blir omöjlighet i den andra, i dessa snabbt föränderliga tider, anser vi att fördelning av hela summan på ett bindande sätt till specifika områden ska ske i så liten utsträckning som möjligt. Detta ger bättre flexibilitet och effektivitet.”

 

 

Även trygghetsfrågan ifrågasattes kraftig av bland annat, Kicki Liljeblad som menade att allt är påhitt och rena lögner.

 

 

Avslutningsvis framförde Darko Mamkovic följande:

”Den enda credd jag kan ge till majoriteten, är att ni har anpassat verksamheter till vår försvagade ekonomiska situation, fått statlig boost, och inte anställt i det utsträckning som krävs och behövs. 

Att ni kan stå idag här och prata om att verksamheterna fungerar är enbart för att vi tack och lov har otroligt hängivna och duktiga medarbetare i kommunen, som trots alla svårigheter lyckas klara de arbetsuppgifter de har. Eloge till alla ute i verksamheterna. 

Och avslutningsvis kan jag säga, var beredda och redo på att hantera det oförutsedda, oförutsedda för er, men inte oförutsedda för oss Sverigedemokrater. ” 

 

 

Efter årsredovisningsdebatten var det dags för ”dagliga” ärenden. Några längre debatter kring motioner: ”profilklasser”, ”urban konstfest”, ”träbyggnadsstrategi” och ”kommunal utbildning av sjuksköterskor”.

Motion ”träbyggnadsstrategi” yrkade Sverigedemokraterna bifall till tjänstemäns förslag att motionen ska anses tillgodosedd, vilket det är. Gruppledaren har vid flera tillfällen ifrågasatt majoritetens sätt att använda ”bifall, avslag och tillgodosedd” och menar att den används mer som politiskt kohandel än som det bör och skall användas, sakligt och grundligt.

Kommunal finnansering av vidareutbildning av undersköterskor till sjuksköterskor yrkade Sverigedemokraterna avslag till. Inte för att undersköterskor inte behövs, utan snarare att det saknas personal inom många viktiga yrkesgrupper och att kostnader för utbildning ska läggas på redan mycket ansträngda kommunala ekonomiska läge är inte rimlig. Gruppledaren påpekade att det finns cirka 8 000 utbildade sjuksköterskor som lämnat yrket, och att det är där man bör lägga fokus på att avsevärt förbättra arbetsvillkoren och löner, och inte på ytterligare utbildning.

Vid Ingvar Våxmos interpellationen om ”spårvagn” hettade det till ordentligt. Representanter för Miljöpartiet har mycket svårt med demokratin, öppen debatt och statsmanna beteende. Istället för sakligt och civiliserad debatt ton, gäller det att håna och förolämpa förtroendevalda som inte delar deras åsikt. Gruppledaren Darko Mamkovic, gick kraftigt mot denna typ av beteende i kommunfullmäktige och ifrågasatte även presidiet varför de tillåter något som kan anses som ren vuxenmobbning. Varken Bengt Cete eller presidiet bemötte Darkos uppmaning till att hålla civiliserad ton i kommunfullmäktige och visa respekt för oliktänkande.

 

 

Sverigedemokraterna lämnade flera motioner och interpellationer för nästkommande kommunfullmäktige:

  • Interpellation om enklajobb – Darko Mamkovic
  • Interpellation om islamisering – Florian Aranda
  • Interpellationer om utveckling av industri i Norrköpings kommun – Darko Mamkovic
  • Motion om att förbättra trygghet och lärande i Norrköpings kommuns högstadieskolor – Florian Aranda