KF rapport 2017-03-27 | Sverigedemokraterna i Norrköping

KF rapport 2017-03-27

Kort men mycket intressant kommunfullmäktige.

Jan Petersson var första Sverigedemokrat som gick upp i talarstolen, och ställde en ganska enkel fråga kring täckande av kontrakt till LSS boende och hur kommunen täcker hyresavtal. Svaret han fick var en av de minst koherenta svar den här mandatperioden.

Feministiskt initiativ (FI) lämnade en motion om könsneutrala suffix. Med andra ord FI vill ta bort suffix ”man” från samtliga ord som förekommer i kommunen och ersätta med ”person”: istället för ”tjänsteman” ska det heta ”tjänsteperson”. Sverigedemokraterna yrkade avslag. Själva motionen är inte konstig i sig, utan svaret. Styrande majoritet menar att motionen är tillgodosedd. Naturligtvis, lång ifrån sanningen, så är det inte i Norrköpings kommun. Det finns inte tjänstepersoner. Problemet ligger i att Socialdemokraterna har totalt kapitulerat för den politisk korrekta feministiska/vänsterliberalism och vågar inte ta ställning.

Nästa motion var från Clara Aranda om ”suicidpreventivt arbete”. Motionen fick bifall av samtliga på att-sats ett, bifall av SD och M på att-sats två, och avslag på att-sats tre. Igen förekommer ”tillgodosedd” som politiskt verktyg när majoriteten inte vågar ta ställning eller har svar.

Gruppledaren Darko Mamkovic ställde två frågor:

Första var om hur det går med utbyggnaden av vatten och avlopp i Göten. Svaret var att tidsplanen hålls, men att kalkylen inte håller och kommer att vara dyrare än planerat. Att kalkylen inte håller är inte så konstigt – det kan hända. Värt ändå att nämna att det var bara Sverigedemokraterna som var kritiska till hur hela ärenden kring Göten hanterades. Det andra intressanta är Socialdemokraternas (majoritetens) inställning till skattepengar. Vår gruppledare Darko Mamkovic ställde en följd fråga om hur mycket det kommer att kosta skattekollektivet? Svaret var: ”inget, det går på bolaget”. Mycket märkligt svar då Norrköping vatten och avlopp är aktiebolag som ägs av Norrköpingskommun. När kommunala bolag går back, vem är det som står för förlusten? Enligt vår uppfattning – skattekollektivet.

Sverigedemokraterna lämnade idag en motion och 3 interpellationer och fler tillkommer.