KF 31/8 2015 | Sverigedemokraterna i Norrköping

KF 31/8 2015

Första sammanträdet efter sommaren gick i måndags av stapeln och då var Sverigedemokraternas närvaro i debatten som vanligt hög, vilket inte var helt oväntat då hela tre SD-motioner togs upp. Sammanträdet började med att de så kallade Unga kommunutvecklarna, ungdomar som under sommaren arbetat med att få fram idéer till kommunen, presenterat sitt slutgiltiga arbete. Det fanns ett flertal intressanta idéer, som absolut är värda att ta en funderare över.

När fullmäktige på allvar satte igång inleddes mötet med en debatt kring Ostlänkens infrastruktur. Enigheten i sammanträdet var stor, vilket märktes på alla de olika företrädarna som föredrog var sitt partis linje. Från Sverigedemokraterna var det gruppledare Darko Mamkovic som förde partiets talan och han poängterade i samband med detta vikten av att samtliga partier hela tiden bör få vara med i arbetet med projekt som dessa, särskilt då det handlar om miljardprojekt som löper en mycket lång tid framöver.

Dagens första motion att debatteras var en motion av Markus Wiechel (SD) och Jan Petersson (SD). Motionen handlade om att utveckla arbetet med nödsändare till de verksamheter, främst inom demens- och äldreomsorgen i Norrköpings kommun, där det kunde finnas ett behov. Darko Mamkovic (SD) föredrog än en gång för Sverigedemokraternas räkning och poängterade vikten av att detta kunde underlätta för många i Norrköping, samt att det framstod som om avslagsförslaget på motionen främst handlade om att avslå ett SD-förslag snarare än något annat. Det var tydligt då ansvarigt kommunalråd, Eva-Britt Sjöberg (KD), på ett obekvämt sätt försvarade kommunstyrelsens avslagsyrkande. Hon motiverade avslaget med att det inte gick att genomföra på grund av att vi inte kunde tvinga människor att använda sig av larm. När Markus Wiechel (SD) ställde henne till svars blev det tyst. Det fanns nämligen ingenting i motionen som tydde på att det skulle vara något tvång och liknande system används redan i andra kommuner, däribland Växjö, vilket Darko Mamkovic (SD) poängterade. Avslaget innebär dessvärre att kommunen inte kommer kunna använda sig av GPS-larm för seniorer, om ens de själva önskar det.

Sista SD-motionen som debatterades handlade om utökad och förbättrad möjlighet till musikunderhållning på äldreboenden och var skriven av Joel Lundgren (SD). Kommunstyrelsen hävdade att motionen var tillgodosedd då arbetet till viss del fanns i kommunen. Darko Mamkovic (SD) tydliggjorde att om så var fallet, var det positivt och fortsatte sedan sitt anförande med att poängtera hur viktigt det var att göra tillvaron för äldre i kommunen bättre.