Interpellationer | Sverigedemokraterna i Norrköping

Interpellationer

 

Nedan följer samtliga interpellationer inlämnade till kommunfullmäktige av Sverigedemokraterna – samtliga går att läsa i PDF-format.

Anmälda 25 januari 2021:

Interpellation skolmuseum – Av Florian Aranda (SD)

Anmälda 24 februari 2020:

Interpelation- Vilken påverkan på Norrköpings kommuns ekonomi har kommuninvånare mellan 1-19 år . – Av Florian Aranda (SD)

Andra interpellation om pensionärenas inverkan på Norrköpings kommuns ekonomi – Av Florian Aranda (SD)

Anmälda 27 januari 2020:

De som finansierar verksamheten – av Florian Aranda (SD)

Anmälda 16 december 2019:

 Interpellation om pensionärernas inverkan på Norrköpings kommun – av Florian Aranda (SD)

Anmälda 21 augusti 2019:

Interpellation om modersmålsundervisning som ett integrerande verktyg – av Florian Aranda (SD)

Anmälda 29 april 2019:

Interpellation-lärare (1) – av Sandra Karlsson (SD)
Interpellation- IS-återvändares rätt till välfärd – av Matthias Olofsson (SD)

Anmälda 25 februari 2019:

Interpellation IS-återvändande terrorister – av Matthias Olofsson (SD)

Anmälda 18 juni 2018:

Enorma brister på Norrköpings skolor – av Markus Wiechel (SD), Florian Aranda (SD) och Jan Petersson (SD)

Anmälda 29 maj 2017:

Undernäring bland äldre – av Markus Wiechel (SD), Clara Aranda (SD) och Darko Mamkovic (SD) 
Kommunens vanskötsel av elever och gemensamma resurser – av Markus Wiechel (SD) och Darko Mamkovic (SD)
Kommunens arbete med återvändande terrorister – av Markus Wiechel (SD)
Det kommunala arbetet mot våldsbejakande extremism – av Markus Wiechel (SD)

Anmälda 27 mars 2017:

Matchning och kompetensutveckling för arbetslösa – av Markus Wiechel (SD)

Anmälda 30 maj 2016:

Utvecklingen av Norrköpings hamnav Markus Wiechel (SD) och Sten Selander (SD)
Kompetensutveckling och studieprogram för skolpersonal i lågpresterande skolorav Markus Wiechel (SD)
Bränder och upplopp i Norrköpingav Darko Mamkovic (SD) och Markus Wiechel (SD)

Anmälda 21 mars 2016:

Uttag av pengar från Hyresbostäder – av Markus Wiechel (SD)
Kommunens arbete för minskat antal fallolyckor – av Markus Wiechel (SD)

Anmälda 30 november 2015:

Webbsända sammanträdenav Markus Wiechel (SD)

Anmälda 23 februari 2015:

Försörja EU-medborgare – av Florian Aranda (SD) och Darko Mamkovic (SD)
Motverka islamism och jihadism – av Markus Wiechel (SD) och Clara Aranda (SD)

Anmälda 30 juni 2014:

Könsstympning av barn – av Markus Wiechel (SD)

Anmälda 27 januari 2014:

Försörjningsstöd till tillståndslösa – av Markus Wiechel (SD)
Manifestationen den 7 januari – av Markus Wiechel (SD)

Anmälda 25 november 2013:

Finansieringen av Ria-center – av Markus Wiechel (SD)

Anmälda 27 maj 2013:

Närproducerat och svenskt livsmedel – av Markus Wiechel (SD)
Stängningen av Jasminskolan – av Markus Wiechel (SD)

Anmälda 28 januari 2013:

Prioriteringar i skolan – av Markus Wiechel (SD)

Anmälda 17 december 2012:

Ekonomiskt bistånd för utlandsfödda – av Markus Wiechel (SD)

Anmälda 30 juli 2012:

Kommunens arbete mot droger av Markus Wiechel (SD)

Anmälda 18 juni 2012:

Bidrag till islamska församlingar – av Markus Wiechel (SD) och Cornelia Dahlberg (SD)
Hemlig politisk teater – av Markus Wiechel (SD)

Anmälda 28 maj 2012:

Tillgängligheten för funktionshindrade i kollektivtrafiken – av Markus Wiechel (SD)

Anmälda 26 mars 2012:

Bebyggelse av grönområden – av Cornelia Dahlberg (SD) och Markus Wiechel (SD)
Kostnad för 600 nyanlända somalier – av Markus Wiechel (SD), Ingvar Våxmo (SD) och Cornelia Dahlberg (SD)

Anmälda 27 februari 2012:

Gatukostnader för villaägare – av Cornelia Dahlberg (SD), Markus Wiechel (SD) och Ingvar Våxmo (SD)
Kommunens brottsförebyggande verksamhet av Markus Wiechel (SD)

Anmälda 24 oktober 2011:

Bekämpa spontankriminaliteten – av Markus Wiechel (SD)
Demokratiberedningens avveckling – av Cornelia Dahlberg (SD)

Anmälda 26 september 2011:

Underlätta för att panta fler burkar och flaskor – av Markus Wiechel (SD)