Från sammanträdet i kommunstyrelsen den 10 februari | Sverigedemokraterna i Norrköping

Från sammanträdet i kommunstyrelsen den 10 februari

Under måndagens sammanträde med kommunstyrelsen i Norrköping lyfte Sverigedemokraterna fram frågan om hur kommunala tjänstemän gör politiska ställningstagande och utövar lobbyism och aktivism. Man gör det med en klar politisk agenda att med skattefinansierade medel smutskasta ett specifikt parti som på demokratiska grunder är invalda i kommunfullmäktige.

Anledningen till att frågan lyftes var den pågående utställningen Medlöperi och Motstånd – Nazismen i Norrköping då och nu på Norrköpings stadsmuseum.
Utställningen gör en stark koppling mellan nazismen under 30- och 40-talet och dagens Sverigedemokraterna. På utställningen hängde även en bild på Sverigedemokraterna Norrköpings lokala styrelse från 2018. Bilden är numera nedtagen efter att Sverigedemokraterna har gjort en polisanmälan mot stadsmuseet om just denna bild.

Lars Stjernqvist (S) svarade att man måste hålla isär begreppen olaga kränkningar och yttrandefrihet.
Han såg inget konstigt med innehållet i utställningen, utan menade att det faller inom ramen för yttrandefrihet.
Han försvarade också de kommunala tjänstemännens rätt att ta politisk ställning, även genom offentliga uttalanden.

Det har framförts kritik mot oss, i media och även under gårdagens KS-sammanträde, om att vi vill försöka styra kulturen i Norrköping. Det framfördes även att vi skulle ha gjort polisanmälan mot stadsmuseet som ett led i vår agenda och för att få uppmärksamhet.

Vi kan meddela att vi gärna hade sluppit denna ”uppmärksamhet”. Vi är helt övertygade om att samtliga uthängda personer kan skriva under på det.
Vi vill också meddela att vi inte på något sätt vill försöka stoppa denna utställning. Tvärtom tycker vi att det är av yttersta vikt att de grymheter som utfördes under 30- och 40-talet i nazismens namn aldrig ska glömmas bort, och framförallt aldrig mer upprepas.

Därför är det viktigt att utställningar av det här slaget görs med gedigen forskning och faktabaserad information som grund, inte med lösa antaganden.