Flygbladsutdelning i Ingelsta | Sverigedemokraterna i Norrköping

Flygbladsutdelning i Ingelsta

Under onsdagen delades hundratals flygblad ut av engagerade Sverigedemokrater vid Ingelsta. Initiativet togs av den nystartade och mycket aktiva SDU-föreningen i Norrköping. Sex av onsdagens aktivister är medlemmar i SDU Norrköping och detta var SDU Norrköpings andra större flygbladsutdelning sedan bildandet för några veckor sedan.

Det var, som vanligt, en dag med många leenden från samtliga aktivister. Flygbladen som delades ut handlade främst om hotet vi ser från de radikala inslagen inom islam samt flygblad om vad SDU arbetar för i Sverige. Två medlemmar i SD Norrköping delade även ut flygblad som visade hur orättvist och illa behandlade våra pensionärer som byggt vårt land blir idag.

Förhoppningsvis kan detta leda till att fler av Norrköpings invånare öppnar ögonen för vad som händer med vårt land. För att det inte är valår längre betyder inte att engagemanget har stannat inom SD. Fler utdelningar runt om i kommunen är planerade.

I år kommer SD och SDU i Östergötland ha en hög aktivitetsnivå med målet att synas mest av alla partier i Östergötland.