En ålderdom att se fram emot | Sverigedemokraterna i Norrköping

En ålderdom att se fram emot

En äldreomsorg värd namnet

I Sverigedemokraternas Norrköping vill vi att våra gamla ska få den vård de behöver, utan långa väntetider. Det ska inte vara ett straff att bli gammal och äldreomsorgen ska inte bara vara ett sätt för kommunen att placera pensionärer. Det ska istället vara en möjlighet att från kommunens sida visa sin uppskattning för den viktiga insats den äldre generationen gjort för vårt samhälle. Norrköpings äldreomsorg ska präglas av god service, trygghet och en möjlighet för brukare att njuta av livet fullt ut, även på ålderns höst. Genom inrättandet av en äldreombudsman önskar vi säkerställa att alla seniorers önskemål och synpunkter kring kommunens arbete tas i beaktande.

De äldres önskemål om att få plats på ett äldreboende ska respekteras och kommunen ska inte kunna sära på ett par som levt ihop under många år. Det är ovärdigt ett samhälle att acceptera en sådan sak och dessutom riskerar detta förfarande att skapa onödig stress och oro hos redan svaga äldre. I ett flertal kommuner erbjuds ”vårdhundar” inom äldreomsorgen. Detta ses som ett bra redskap för att förbättra både hälsa och livskvalitet. Hundarna skapar trivsel och glädje, och upplevs av många som ett mycket trevligt sällskap. Likaså är det en självklarhet för oss att trygghet garanteras genom sprinklersystem i samtliga boenden och att hälsan kan bevaras genom lättillgängliga aktivitetsparker och dagliga utevistelser.

Många äldre äter idag många olika sorters mediciner, någonting som påverkar deras hälsa och livskvalité. Desto fler olika mediciner som äldre tar, ju större är risken för över- eller felmedicinering, vilket vi ser mycket allvarligt på. Kommunen bör säkerställa att kontroller över äldres medicinering sker regelbundet. God och näringsriktig mat ska serveras till alla gamla, även de som bor kvar hemma och är beroende av hemtjänsten. Gamlas matvanor ska respekteras och de rätter som serveras ska bestå av den mat som de gamla önskar. Vi ser positivt på lättillgängliga tillagningskök vid våra äldreboenden och vill naturligtvis servera mat som är närproducerad. Självklart ska maten framställas så att djur eller natur inte tar onödig skada.

Moderna och kostnadsfria trygghetslarm och subventionerade halkskydd är också viktiga frågor för oss, för att möjliggöra och garantera ett fritt liv, även efter pensionen. Vi värderar valfrihet för alla, och förespråkar därför LOV, lagen om valfrihet, tillsammans med en ”ut och gå-garanti” inom äldreomsorgen. Ingen ska behöva sitta inne månader i streck p.g.a. att man saknar någon att gå ut tillsammans med. Av besparingsskäl har populära och välfungerande äldreboenden lagts ned i Norrköping. Vi Sverigedemokrater förstår att man ibland måste spara, men vi går inte med på att spara på seniorer. De hör till en stor grupp i samhället som vi har att tacka för allt det vi har.

Krafttag mot brottslighet riktad mot äldre

Sverigedemokraterna ser med fasa på hur rån och våldsbrott i allt högre grad drabbar den äldre generationen. Samhället ska skydda sina medborgare och vi vill arbeta för framtagandet av ett trygghetsprogram. Trygghetsprogrammet kan öka förståelsen för vilka trygghetsskapande insatser som är relevanta för samhället i sin helhet och samtidigt för specifikt utsatta grupper.

Vi vill:

Införa LOV inom äldreomsorgen.

Inrätta en tjänst som Handikapps- och äldreombudsman.

Utarbeta ett trygghetsprogram för att bekämpa brott och övergrepp mot äldre.

Sänka avgifterna för äldres vårdboenden.

Behålla kommunens träffpunkter samt på sikt öka antalet vårdboenden och seniorlägenheter i kommunen.

Inrätta tydliga värdighetsgarantier och säkerställa seniorers hälsa.