Debattartikel – Yrkesheder, Darko Mamkovic | Sverigedemokraterna i Norrköping

Debattartikel – Yrkesheder, Darko Mamkovic

I en debattartikel skriver Moderaterna (M) att de vill bryta 23 år av S-styre. Vidare skriver M om att samarbete med Sverigedemokraterna inte är möjlig då vi inte har skol- och omsorgspolitik. Mycket märkligt påstående då vi lagt många förslag på områdena.

Dock handlar det inte om att vi saknar politiska program. Det handlar om att M fortfarande hoppas på att alliansen lever kvar. ”Lilla alliansen” mår mycket bra under socialdemokraterna och det har Reidar Svedahl (L), Eva-Britt Sjöberg (KD) och Karin Jonsson (C) varit mycket tydliga med vid många tillfällen. Märkligt att M vägrar inse detta. Det krävs mirakel för att få alliansmajoritet i Norrköping (även i riket). Det återstår även att se vilka partier som finns kvar efter valet.

Jag förstår också att M vill lämna alla dörrar öppna, men lite yrkeshederlighet bör finnas även inom politiken. Jag skulle aldrig gå ut med ett påstående att M saknar politik på olika områden. Jag håller inte alltid med deras politik, men att hävda att M saknar politik skulle vara en lögn.

Vi har också varit tydliga med att vi är pragmatiska och kan samtala med alla. M säger i förväg att de inte är villiga att samarbeta med oss, trots att vi har samma åsikt inom många områden. Man kan ställa frågan varför är M (och även andra partier) inte villiga att prata med oss om frågor som de anser vi inte är överens om. Det är trots allt faktum att vi delar samma åsikt i många avseenden.

Att vi inte har egna förslag eller politik, tror jag samtliga är medvetna om att det inte stämmer. Det är politiskt spel inför valet där samtliga politiska partier försöker skapa bästa möjliga förutsättningar för att få bra valresultat.

Jag personligen skulle tycka att det är mer ansvarsfullt med ett samtal så man kan hitta skiljepunkter som man kan kompromissa kring.

M har pratat om ett majoritetsbyte under fyra årsperioden, och det är vi som är närmast M i kampen mot samma mål.

Darko Mamkovic (SD)