Debattartikel, Parkeringsplatser i Norrköping | Sverigedemokraterna i Norrköping

Debattartikel, Parkeringsplatser i Norrköping

Nyligen närvarade jag på en trevlig debatt- och mingelstund med några av ledande politiker i Östergötland samt företagarna. Trevlig tillställning och jag vill passa på och tacka för möjligheten att prata om vad och hur SD vill förbättra och underlätta för företagarna i Östergötland.

Under mingelstunden, framkom på min stora förvåning ”beröm” till Karin Jonsson (C) för att hon ”tar tag i problematiken med parkeringar”. Jag antar att det är på grund av NT:s artikel ”De vill lösa parkeringsfrågan i city”, där det också framkommer felaktigt påstående: ”Alla partier i Norrköping har dock varit överens om att gång-, cykel- och kollektivtrafik ska prioriteras före bilen för ett mer hållbart resande”. Det stämmer inte alls att SD står bakom denna formulering.

Jag är väl medveten om att människor tycker annorlunda och det är inget fel på det. Däremot tycker jag att ledande politiker i Norrköping ska stå för sina val och vara ärliga mot sina medborgare. Karin J, med sin kvartett (och även samtliga andra partier i KF – förutom SD) är direkt ansvarig för det akutläge som råder i Norrköping när det gäller trafik och parkeringsplatser.

Det finns tre huvudanledningar till denna akuta trafikproblematik som råder i Norrköping och som bara kommer att förvärras.

Den första är att Karin J, vill ha 170 000 invånare år 2030 i Norrköping, det vill säga cirka 30 000 till. Utan att gå in på vad för demografisk grupp dessa invånare tillhör (ytterligare 30 000 nyanlända, eller annat), så har kvartetten inte gjort en konsekvensanalys av vad detta i praktiken innebär. Större antal invånare kräver större satsningar på infrastruktur, bredare gator, förbättrad kollektivtrafik och parkeringsplatser. Så vitt jag vet, finns inga planer på en omfattande utbyggnation av vägnätet eller kollektivtrafiken – om man bortser från den mycket tveksamma investering på utbyggnation av spårvagn, det enda som finns inplanerad är att parkeringsplatser kommer att försvinna.

Det andra är att Karin J, med samtliga, vill ha Norrköping som cykelstad. År 2018 ska alla cykla! Inget fel på att cykla – för dem som så önskar – och självklart ska möjligheten finnas, men enligt mig, bör alla trafiksätt fungera. Bilen kommer inte bara att försvinna och folk kommer inte att sluta använda sina bilar bara för att Karin J så önskar. Dessutom är näringslivet i behov av väl fungerande trafik i alla sina former och inte enbart cykeltrafik.

Det tredje går lite ihop med andra punkten, och det är att vi ska ha bilfri innerstad. Ingen har förklarat vad innerstad i praktiken innebär. Är det allt mellan promenaderna eller vad?  Det som Karin J, har som lösning är att bygga parkeringsplats vid Himmelstadlund(?).

Sist men inte minst, kan jag nämna att de flesta ledande politiker som förespråkar bilfri Norrköping har reserverade parkeringsplatser i centrala Norrköping.

För de som vill kontrollera innehållet i vad jag skrev, är ni mycket välkomna att kolla på web-sänd KF budgetsammanträde (37:00), när jag lyfter upp trafikproblematik i Norrköping.

Sorgligt att den som bär huvudansvar för problemet, för beröm för att ha löst det samma, och att folk köper det gång efter gång!

Darko Mamkovic gruppledare för SD