Debattartikel NT, ”Att lova för mycket” | Sverigedemokraterna i Norrköping

Debattartikel NT, ”Att lova för mycket”

Till slut valde NT att publicera min debattartikel (1 av 3 jag skickade). Kortare version finns även i Folkbladet.

Att lova för mycket

I en insändare från 2018-04-21 skriver Lars Stjerknvist att: ”Politik handlar om att välja och att välja bort.” Jag håller med. Samma sak gäller angående ”Den politiker som lovar allt till alla är inte trovärdig”. Men det är precis vad Lars S gör. Under fyra år jag suttit i KF har jag lyssnat på ”vi kommer”, ”vi ska”, ”vi bör” mm. Samma sak hände vid sista KF ”Bokslut 2017”, lova massa saker men i grunden, mycket snack lite verkstad, som avslutades med att de vädjar till förnyat mandat att styra kommunen efter valet. Faktum är att Lars S med sin kvartett misslyckats ganska mycket med alla sina ”vi ska”. Dessutom har kvartetten även haft problem med att få ”budget i balans”, det vill säga att förutse och kunna räkna kostnader vilket går ihop med ett annat av Lars S favorit uttryck ”ingen kunde förutse”.

Vidare skriver Lars S, att de tillfört skolan mer pengar för att stärka kvaliteten. Mycket bra, men skolresultaten sjunker och det kommer uppgifter från alla håll att både elever och personal inte mår bra! Konsekvensanalys kallas det. ”Ingen kunde förutse” – stämmer inte, då vi Sverigedemokrater, under fyra år har försökt att få majoriteten att åtminstone fundera över och ta reda på alla möjliga orsaker till nuvarande situation vilket innebär att även fundera på hur migrations- och invandringspolitiken påverkar Norrköping. Då blev jag kallad för både ett och annat samt att även min människosyn ifrågasattes.

Jag är medveten om att det finns många orsaker till nuvarande situation i Norrköping, inte enbart migrationspolitiskagrationspolitiskgrationspolitik.  orsak till nuvarande situation i Norrköping are och en mycket urhålkat . Det finns mycket man kan förbättra. När det gäller skolan, har jag bland annat ifrågasatt ”strukturersättning” (utöver elevpeng tilldelas ytterligare resurser beroende på föräldrarnas utbildningsnivå) och modersmålsundervisning. 2016 inför budgetarbetet fick vi information om att Mosstorpsskolan går bra för i området (Skärblacka) bor många föräldrar som är akademiker (vilket är mycket felaktigt påstående). Vid ett annat föredrag säger annan kommunalanställd att arbetslösheten i Skärblacka är mycket låg men det har inget med hög utbildning att göra. Är inte då ansvarsfullt att kolla på alla variabler, även demografiska bilden?

I slutet skriver Lars S ”… varken jag eller någon annan vet hur ekonomin kommer att utvecklas”. Felaktigt, jag kan tala om för Lars S, att det kommer att bli tuffare med en mycket urholkat välfärd. Detta borde vara solklart även för kvartetten då färre jobbar och fler är bidragstagande, med växande antal utanförskapsområden. Ganska enkel matematik, borde man förstå.

Jag (Sverigedemokraterna) kommer inte att lova allt till alla, så som Lars S, utan tala klarspråk oavsett bekvämlighet. Jag är väl medveten om att det inte finns ekonomiska resurser. Det jag kan lova är att jag kommer att vända på varje sten, oavsett om det är bekväma frågor eller inte och se till att sanningen kommer fram till medborgarna.

Darko Mamkovic (SD)