Budget | Sverigedemokraterna i Norrköping

Budget

Sverigedemokraternas budgetförslag 2021 – Budget för 2021 och plan för  2022-2024 (Huvudförfattare Darko Mamkovic och Matthias Olofsson)

Sverigedemokraternas budgetförslag 2020-2023 – Budget för 2020 och plan för 2021-2023 (Huvudförfattare Darko Mamkovic och Matthias Olofsson)

Sverigedemokraterna Budgetförslag 2018Budget 2018 och plan 2019-2021 (Huvudförfattare Darko Mamkovic)

Budget för år 2017 – Budget 2017 och plan 2018-2020 (Huvudförfattare Darko Mamkovic)

Budget för år 2016Budget 2016 och plan 2017-2019 (Huvudförfattare Darko Mamkovic)

SD Budget 2015 – Budget 2015 och plan 2016-2018 (Huvudförfattare Darko Mamkovic)

Budget för hela Norrköping – Budget 2014 och plan 2015-2017 (Huvudförfattare Clara Aranda)

Förändring Framåt Tillsammans – Budget 2013 och plan 2014-2016 (Huvudförfattare Markus Wiechel)