Årsmöte Sverigedemokraterna Norrköping 2020 | Sverigedemokraterna i Norrköping

Årsmöte Sverigedemokraterna Norrköping 2020

Andra kallelse till årsmöte för Sverigedemokraterna i Norrköping

 

Härmed kallas ni till kommunföreningsårsmöte för Sverigedemokraterna Norrköping.

 

Datum: söndagen den 19 januari 2020
Tid: 14:00, insläpp från 13:15
Plats: Rosen
Adress: Trädgårdsgatan 21, Norrköping

 

Anmälan: Senast 12/1 till norrkoping@sd.se, annelie.ljung@sd.se ange ev. allergier

Övrig information: Ta med medlemskort eller giltig legitimation

 

Möteshandlingarna finns digitalt på: https://norrkoping.sd.se/arsmote-2020/

Lösenord: skickades via e-post och i pappersformat genom 2:a kallelsen.

De som önskar ha möteshandlingarna i pappersform kommer kunna hämta dessa hos Benny Sellborn på Rådhuset i Norrköping, från och med måndag den 13 januari, vid begäran. Benny.sellborn@sd.se eller Tel: 073-647 32 39.

Vid sammanträdet kommer det att bjudas på pausförtäring för dem som har anmält sitt deltagande i förväg. Möteshandlingarna kommer även att finnas på plats för dem som anmält sitt deltagande.

Eventuella frågor gällande årsmötet skickas till norrkoping@sd.se

 

Hjärtligt välkomna,
Styrelsen för SD Norrköping

För att komma åt dokumenten och information vänligen följ länken och instruktioner som skickades via kallelsen.

(Länken gäller från och med den 5 januari 2020)

Årsmöte 2020