Årsmöte 2020-01-19 | Sverigedemokraterna i Norrköping

Årsmöte 2020-01-19

Söndagen den 19 januari höll Sverigedemokraterna Norrköping årsmöte.
Det var även ett delningsmöte där Sverigedemokraterna Söderköping separerades från Sverigedemokraterna Norrköping och bildade en egen kommunförening.

Närvarande på detta gemensamma möte var 72 medlemmar, varav 61 röstberättigade, 10 adjungerade samt en medlem utan rösträtt.

Ordförande för SD Norrköping, Darko Mamkovic öppnade mötet och föredrog även verksamhetsberättelsen och den parlamentariska berättelsen för Sverigedemokraterna Norrköping.

Matthias Olofsson redogjorde för den ekonomiska berättelsen för SD Norrköping, Lise-Lotte Lindgren berättade om SD kvinnors verksamhet, samt Erik Johansson föredrog verksamhetsberättelsen för Ungsvenskarna Norrköping.

Annelie Sjöberg föredrog verksamhetsberättelsen och den parlamentariska berättelsen för Sverigedemokraterna Söderköping.

Följande blev valda att representera SD Norrköping och SD Söderköping för verksamhetsåret 2020.

Sverigedemokraterna Norrköping:

Styrelse:

Ordförande:
Darko Mamkovic

Vice ordförande:
Benny Sellborn

Andre vice ordförande
Naima Bahnam Johansson

Ledamöter:
Anneli Ljung
Matthias Olofsson
Johan Lindekrantz
Christer Tufvander

Suppleanter:

Linda Nilsson
Sandra Jörheden
Pia Bågenholm
Erik Johansson
Maja Lindgren

Revisorer:
Göran Hargestam
Chris Dahlqvist

Revisorssuppleant:
Michelle Svensson

Sverigedemokraterna Söderköping:

Styrelse:

Ordförande:
Annelie Sjöberg

Vice ordförande:
Mathias Engberg

Andre vice ordförande:
Robert Kronqvist

Ledamöter:
Bertil Torgilsman
Igge Fernstad
Stefan Thollander
Liselotte Dalén
Stefan Åbrodd

Suppleanter:
Oskar Olai
Anneli Andersson

Revisorer:
Matthias Olofsson
Göran Hargestam

Revisorssuppleant:
Chris Dahlqvist

Vi gratulerar alla omvalda och nyvalda i båda kommunföreningarna. Vi tackar även alla som deltog på årsmötet och vi ser med stor tillförsikt fram emot ett nytt och spännande verksamhetsår 2020.

 

Benny Sellborn
Politisk sekreterare
Sverigedemokraterna Norrköping