Årsmöte 2019 Sverigedemokraterna Norrköping | Sverigedemokraterna i Norrköping

Årsmöte 2019 Sverigedemokraterna Norrköping

Söndagen den 3 Februari höll Sverigedemokraterna Norrköping årsmöte.
Närvarande på mötet var 62 röstberättigande, 9 adjungerade och 1 ny, icke röstberättigad medlem.
Mötet blev mycket lugnt och trevligt, med god stämning bland samtliga deltagande

Under mötet redogjordes verksamheten för 2018. Den parlamentariska berättelsen redogjordes av gruppledare Darko Mamkovic.

Tillf. Ordförande Sandra Karlsson redogjorde för kommunföreningens aktiviteter, föreläsningar, utbildningar, valkampanjer med mera.

Kassören Matthias Olofsson redogjorde för den ekonomiska berättelsen.

Under mötet valdes följande att representera Sverigedemokraterna Norrköping under verksamhetsåret 2019.

Styrelse:
Ordförande: Darko Mamkovic
Vice ordförande: Benny Sellborn
2:a Vice ordförande: Naima Bahnam Johansson

Ledamöter:
Conny Samoraj
Anneli Ljung
Johan Lindekrantz
Matthias Olofsson

Suppleanter:
Magnus Boström
Christer Tufvander
Victoria Johansen
Annelie Sjöberg
Linda Nilsson

Revisorer:
Klas Alberg
Göran Hargestam

Revisorsuppleant:
Thomas Svensson

Valberedning:
Chris Dahlqvist
Jan Svensson
Jonas Andersson
Ingvar Våxmo
Lise-Lotte Lindgren

Dessutom valdes 35 ombud och 17 ersättare från Norrköping, samt 5 ombud och 2 ersättare från Söderköping att delta på Sverigedemokraterna Östergötlands årsmöte 2019.

Vi tackar alla som närvarade på årsmötet och ser fram emot ett nytt spännande verksamhetsår 2019.