Årets sista kommunfullmäktige | Sverigedemokraterna i Norrköping

Årets sista kommunfullmäktige

Måndagen den 17 december var det återigen dags för Norrköpings kommunfullmäktige att sammanträda och det kan gå till historien som årets sista. Traditionsenligt fick alla ledamöter, åhörare och ersättare även bevittna ett luciatåg, vilket så klart var mycket uppskattat och kort därefter avtackades flera personer för sina talanger genom den årliga utdelningen av stipendier.

Förutom dessa cermonier togs flera intressanta ämnen upp för debatt. Norrköpings syfoniorkester kommer efter måndagens beslut att bolagiseras och de allmänna lokala ordningsföreskrifterna ändrades. Förutom detta valde kommunfullmäktige att tillåta upprättandet av tio vindkraftverk i Kolmården samt inrättandet av en byggakut. Byggakuten ansåg hela den Sverigedemokratiska gruppen vara onödig och skulle enbart innebära mer byråkrati, varpå vi tillsammans med kristdemokraterna och centerpartiet röstade emot detta. Samtidigt framhöll vi vikten av att bygga fler bostäder och tydliggjorde att vi vill undanröja hinder som idag finns vid nybyggnation. Gruppledare Markus Wiechel (SD) framförde även att Sverigedemokraterna gärna såg sänkta kommunala avgifter för att öka bostadsbyggnationen.

Tre motioner av Sverigedemokraterna debatterades, men samtliga avslogs tyvärr av övriga partier. De handlade om att minska polisens administrativa arbetsbörda, öka kameraövervakningen vid problemområden samt utreda mörligheten till subventionerade halkskydd för pensioneärer för att minska antalet fallolyckor. Till sist togs en interpellation av Markus Wiechel (SD) upp som handlade om de stora kostnader fom finns till följd av kommunens ansvarslösa flyktingpolitik.

I slutet av sammanträdet anmäldes sex nya motioner från Sverigedemokraterna. Samtliga går i vanlig ordning att läsa här.