SD Norrköping tilläggsbudget 2022-2025

Norrköpings kommuns ekonomiska utveckling är god. Under årsredovisningen för 2020 visade kommunen ett överskott på nästan 460 mnkr. Skatteintäkterna för 2021, tillsammans med övriga intäkter, visar ett överskott om nästan 240 mnkr. Prognosen för nämndernas årsresultat, är ett överskott om drygt 300 mnkr. Det mesta av dessa pengar är egentligen avsatta för att finansiera kommunens verksamheter.
Sverigedemokraterna tycker att det är viktigt att spara för framtida investeringar, men inte på bekostnad av kommunens dagliga verksamhets behov. Speciellt när vi vet att det finns brister i kommunens verksamheter som behöver åtgärdas. Utöver kvartettens tilläggsbudget satsar Sverigedemokraterna på ytterligare fyra områden: utbildning, kultur och fritid, vård och omsorg samt trivsel och trygghet i kommunen. Våra förslag är de samma som vi i hade i vårbudgeten, utom vård- och omsorgsnämnden, där vi tillsätter ytterligare 10 mnkr.
Sammanlagt satsar vi ytterligare 59 mnkr utöver Kvartettens tilläggsbudget, som vi tar från kommunens eget kapital.

– Vi vill satsa på elever som är i behov av särskilt stöd så att de kan klara sin utbildning.
– Vi vill stödja de ungdomar mellan 16 och 20 år som av olika skäl, vare sig arbetar eller studerar.
– Vi vill hålla Norrköping rent från klotter och vandalisering.
– Vi vill att gator och vägar i kommunen ska vara väl underhållna och framkomliga, även när det har snöat.
– Vi vill stötta de muséer och kultur- och fritidsverksamheter som drabbats av pandemin och hjälpa dem med omstarten.
– Vi vill öka personaltätheten i hemtjänsten och i våra demensboenden, för att förbättra personalens arbetssituation och skapa en bättre verksamhet.
– Vi vill att kommunrevisionen ska få möjligheten att arbeta under rimliga förhållanden.

Sverigedemokraternas tilläggsbudget innehåller ytterligare flera förslag för att skapa en bättre kommun att leva och verka i, som inte behöver någon finansiell satsning i dagens läge.

För ytterligare frågor, kontakta i första hand:
Florian Aranda
Gruppledare i Kommunfullmäktige för Sverigedemokraterna