Sverigedemokraterna Norrköping

 Välkommen till Sverigedemokraterna Norrköping

 

Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Darko

    Ordförande/GruppLedare

Darko Mamkovic

 

Skicka e-post till oss

 • KF rapport 2017-03-27

  Av Darko Mamkovic den 28 mars, 2017
  0

  Kort men mycket intressant kommunfullmäktige.

  Jan Petersson var första Sverigedemokrat som gick upp i talarstolen, och ställde en ganska enkel fråga kring täckande av kontrakt till LSS boende och hur kommunen täcker hyresavtal. Svaret han fick var en av de minst koherenta svar den här mandatperioden.

  Feministiskt initiativ (FI) lämnade en motion om könsneutrala suffix. Med andra ord FI vill ta bort suffix ”man” från samtliga ord som förekommer i kommunen och ersätta med ”person”: istället för ”tjänsteman” ska det heta ”tjänsteperson”. Sverigedemokraterna yrkade avslag. Själva motionen är inte konstig i sig, utan svaret. Styrande majoritet menar att motionen är tillgodosedd. Naturligtvis, lång ifrån sanningen, så är det inte i Norrköpings kommun. Det finns inte tjänstepersoner. Problemet ligger i att Socialdemokraterna har totalt kapitulerat för den politisk korrekta feministiska/vänsterliberalism och vågar inte ta ställning.

  Nästa motion var från Clara Aranda om ”suicidpreventivt arbete”. Motionen fick bifall av samtliga på att-sats ett, bifall av SD och M på att-sats två, och avslag på att-sats tre. Igen förekommer ”tillgodosedd” som politiskt verktyg när majoriteten inte vågar ta ställning eller har svar.

  Gruppledaren Darko Mamkovic ställde två frågor:

  Första var om hur det går med utbyggnaden av vatten och avlopp i Göten. Svaret var att tidsplanen hålls, men att kalkylen inte håller och kommer att vara dyrare än planerat. Att kalkylen inte håller är inte så konstigt – det kan hända. Värt ändå att nämna att det var bara Sverigedemokraterna som var kritiska till hur hela ärenden kring Göten hanterades. Det andra intressanta är Socialdemokraternas (majoritetens) inställning till skattepengar. Vår gruppledare Darko Mamkovic ställde en följd fråga om hur mycket det kommer att kosta skattekollektivet? Svaret var: ”inget, det går på bolaget”. Mycket märkligt svar då Norrköping vatten och avlopp är aktiebolag som ägs av Norrköpingskommun. När kommunala bolag går back, vem är det som står för förlusten? Enligt vår uppfattning – skattekollektivet.

  Sverigedemokraterna lämnade idag en motion och 3 interpellationer och fler tillkommer.

 • Kommunstyrelsemöte 2017-03-06

  Av Darko Mamkovic den 6 mars, 2017
  0

  Intressant kommunstyrelsemöte idag.

  Det är inte så ofta man kan diskutera ideologiska frågor på kommunal nivå, och i måndags var ”Betänkande kring vinster i välfärden” ett av dessa få tillfällen. Tyvärr gick det mer än en halv timme åt formalia istället om själva sakfrågan. Det tog en ajournering och mycket tjafs kring om M, MP och V yrkanden ska antas som tilläggsyrkande eller eget yrkande. Tråkigt och jag avstod att rösta om detta. Onödigt slöseri med tid, tyckte jag.

  I själva frågan tog jag ställning om att vinsttak inte är det bästa lösningen. Mycket komplex fråga som säkerligen kan diskuteras ytterligare. Det som störde mig ganska mycket var Vänsterpartiets inställning att typ alla privata företag alltid söker nya vägar att utöka vinsten på bekostnad av kvaliteten, och medvetet enbart tänker på pengar istället på service. Mycket oroväckande ställningstagande som visar ganska dålig syn på alla seriösa privata företag och alla dessa duktiga hårt arbetande män och kvinnor som utför bra jobb. Vänsterpartiet förstår fortfarande inte att planekonomi med enbart statligt ägande inte är det optimala lösning för ett modernt samhälle.

  En annan fråga var en motion framlagd av Fi ”könsneutrala suffix”, som vill ersätta samtliga ”män” med ”person” så som t.ex. ”tjänstemän”, ”nämndemän” mm. Det märkliga var att kvartetten ansåg motionen vara tillgodosedd, trots att det inte finns några planer eller praxis om att Norrköpings kommun har ändrat eller skall ändra ”tjänstemän” till ”tjänsteperson”. Uppenbarligen vågar inte kvartetten gå emot Fi, då det inte anses politiskt korrekt oavsett hur galet det låter. Naturligtvis yrkade jag på avslag. Mer info kommer, då en debatt på nästkommande kommunfullmäktige är att förvänta sig.

  Darko Mamkovic
  Ordförande och gruppledare för
  Sverigedemokraterna i Norrköping

 • Meddelande

  Av Darko Mamkovic den 27 februari, 2017
  0

  Folkbladet har sökt SD för att höra om deras inställning, men inte fått något svar.” skriver folkbladet i en artikel kring Marby den 27 februari 2017.

  Folkbladet kontaktade gruppledare Darko Mamkovic på onsdag den 22 februari 2017 och fick svaret att kommunfullmäktige gruppen för Sverigedemokraterna kommer att hålla ett möte klockan 17:00 och bland annat diskutera Marby ärendet. Efter detta var gruppledaren kontaktad kring partiets interna frågor men inte kring Marby.

  Sverigedemokraterna i Norrköping kan meddela följande:

  ”SD kommer att ställa sig bakom kommunstyrelsens förslag med tilläggsyrkanden från Nya Moderaterna. Vi förstår problematiken kring kostnader för lokalbefolkningen och kommer att ställa några frågor kring detta på kommunfullmäktige. Ytterligare frågor kring hantering av ärendet tillkommer. Vi förstår också behovet av vidare utveckling av området och ställer oss bakom det.”

 • Lösenordsskyddad: Årsmöteshandlingar 2017

  Av Darko Mamkovic den 8 februari, 2017
  0

  Det här innehållet är lösenordsskyddat. Vänligen ange ditt lösenord nedan för att visa innehåll:

 • Kommunfullmäktigesrapport för januari månad

  Av Darko Mamkovic den 3 februari, 2017
  0

  KF började med mycket intressant föreläsning om sjukdomen demens och forskning och statistik kring sjukdomen. Visst är det bra med statistik, det ger oss möjlighet att överkomma och hitta lösningar på problem vi dagligen möts av, på ett helt annat sätt. Synd att statistik inte används även i andra viktiga samhälleliga frågor och problem.

  Nästa punkt på dagordningen är något som både jag och många andra ledamöter upplevde som ”dejting sajt” för att nysvenskar ska kunna träffa ”gammalsvenskar”. Att jag använder begreppet ”gammalsvenskar” är för att även föreläsaren inte kunde svara på vilka det är som anses vara svenskar och hur länge är man nysvensk. Tanken med internetservicen är att ”gammalsvenskar” ska kunna bjuda in nysvenskar på middag hemma hos sig. Föreläsare tyckte att ”svenskar får bjuda till lite” så som att det skulle vara så att Sverige och svenska folket inte bjudit på ”lite” redan. Förr i tiden, visste man ordets innebörd, nu för tiden är det tolkningsfråga. ”Lite”, ”nysvensk” mm.

  Tilläggsbudget var nästa ärende. Igen, man kanske ska inleda alla ärenden i kommunfullmäktige med en begreppsanalys. Nu för tiden i socialdemokraternas ordbok är genomlysning synonym med nedskärning – eller ännu bättre: Vi har inte råd med detta längre. Tjänstemän har fått i uppdrag att effektivisera verksamheten. I grunden mycket bra tanke och initiativ som ledde till att man kan spara några miljoner kronor. Frågan är bara varför gjordes det inte tidigare? Innebär detta att vi på grund av dålig organisation och/eller oeffektivitet slösat skattemedel alla dessa år? Något för majoriteten kanske att besvara, varför ”genomlysningen” inte gjordes tidigare.

  Ärende av markförsäljning i samband med utbyggnad av Kardonbanan följs av långa debatter kring ärende kring affischeringsytor i Norrköping.

  Efter sociala bostäder, kommunala investeringar i fossilbränsle fonder och asfalt på parkeringar var det dags för frågor.

  Sverigedemokraterna fick inte ställa frågan om belysning och trygghet vid pendlarparkeringar då frågan inte inkom 30 minuter innan KF sammanträdet. Arbetsordning är mycket viktig och underlättar arbete, men att den värdesätts mer än medborgarnas trygghet är kanske inte så bra.

  Däremot fick Fi ställa sin favorit fråga (igen) ”Härbärge för utsatta EU-medborgare”.